Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP VÀ KIỂM TRA LẠI HỌC PHÍ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN [26/12/2016]

Hiện nay có rất nhiều sinh viên của các trường / khoa Đại học Huế đã nộp học phí ngoại ngữ không chuyên tại ngân hàng. Tuy nhiên do thông tin sinh viên khai cho ngân hàng không chính xác và đầy đủ nên trường ĐHNN không thể nhập được học phí vào phần mềm để sinh viên đủ điều kiện dự thi. Những sinh viên này vào tài khoản của mình kiểm tra, nếu thấy vẫn còn nợ học phí thì mang biên lai đến phòng Kế hoạch - Tài chính trường ĐHNN để xử lý từ ngày 28/12/2016 đến ngày 04/01/2017 để đủ điều kiện dự thi hết cấp độ. 

Đối với những sinh viên chưa nộp học phí, sinh viên vào kiểm tra tài khoản của mình, nếu còn nợ học phí phải hoàn thành đầy đủ trong thời gian từ 21/12/2016 đến 28/12/2016 tại Ngân hàng Vietcombank có trụ sở chính: 78 Hùng Vương - TP Huế để đủ điều kiện dự thi hết cấp độ. (Lưu ý: Sinh viên vào tài khoản, chọn mục Kết quả học tập để kiểm tra xem mình còn nợ học phí khôngPhải nộp học phí còn nợ của tất cả các học phần của các học kỳ đã học qua mới đủ điều kiện dự thi).

Đây là thông báo quan trọng đề nghị sinh viên theo dõi thực hiện.