Đăng nhập
THÔNG BÁO NỘP HỌC PHÍ (ĐỢT 2) [22/12/2016]

 

 

V/v nộp học phí Ngoại ngữ không chuyên đợt 2

Năm học 2016 - 2017.

Hiện nay, học phí Ngoại ngữ Không chuyên đã thu đợt 1: từ ngày 01/11/2016 đến 20/12/2016, nhưng vẫn còn một số sinh viên chưa đóng học phí. Để tạo điều kiện cho sinh viên Ngoại ngữ Không chuyên nộp học phí trước kỳ thi, Trường thông báo đợt 2 đến sinh viên để kịp thời đóng học phí ngoại ngữ không chuyên bổ sung từ ngày: 21/12/2016 đến 28/12/2016. Lưu ý, trong thời gian nêu trên sinh viên nộp học phí tại Ngân hàng Vietcombank có trụ sở chính: 78 Hùng Vương, TP Huế. Sau ngày 28/12/2016, ngân hàng sẽ ngừng thu học phí Ngoại ngữ không chuyên, và những sinh viên không nộp đúng hạn theo thông báo đợt 2 thì sẽ không có tên trong danh sách dự thi. Nay Trường thông báo đến sinh viên theo dõi để đóng học phí đợt 2 này.

Đề nghị Phòng Đào tạo và các bộ phận liên quan thông báo cho sinh viên ngoại ngữ Không chuyên thực hiện./.