Đăng nhập
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC TỐI NGÀY 15/12/2016 [15/12/2016]

Do tình hình mưa lụt vẫn diễn biến phức tạp Trường quyết định cho tất cả các lớp đang học tại Trường (đại học chính quy, không chính quy, ngoại ngữ không chuyên) nghỉ học tiếp tối thứ 5, ngày 15/12/2016. Vậy phòng Đào tạo kính báo để tất cả giảng viên và sinh viên được biết.