Đăng nhập
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN DÀNH CHO SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 3 [17/10/2013]

Để sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 3 (NV3) vào các trường / khoa thành viên Đại học Huế có thể nắm vững việc đăng ký học ngoại ngữ không chuyên và thực hiện đúng kế hoạch học tập như những sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 1 (NV1) và nguyện vọng 2 (NV2), trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế xin thông báo như sau:

1. Sinh viên cần vào trang web Quản lý Ngoại ngữ không chuyên này để thực hiện các công việc sau đây:

1.1. Đọc kỹ các thông báo:

- HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG WEB QUẢN LÝ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN để biết cách đăng ký tài khoản trên trang web này, đăng nhập vào tài khoản để chọn ngoại ngữ đăng ký học, để nắm lịch thi kiểm tra đầu vào, để đăng ký lớp học phần .v.v.

- HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT ĐẠI HỌC HUẾ TẠI TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ để biết những nội dung chủ yếu của việc dạy và học ngoại ngữ không chuyên dành cho sinh viên khoá tuyển sinh 2013 của Đại học Huế như: chọn ngoại ngữ để học, các chứng chỉ quốc tế được công nhận, các cấp độ học, thời gian học, giáo trình, tài liệu, kiểm tra đánh giá, thi cấp chứng chỉ .v.v.

- THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN CHO SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 3 để nắm về kế hoạch đăng ký ngoại ngữ không chuyên, kiểm tra đầu vào và đăng ký học dành cho sinh viên trúng tuyển NV3.

1.2. Đăng ký tài khoản trên trang web này để quản lý việc học ngoại ngữ không chuyên của mình và thực hiện các bước đăng ký ngoại ngữ, kiểm tra đầu vào, đăng ký lớp học phần theo đúng kế hoạch.

2. Kế hoạch tổ chức dạy và học ngoại ngữ không chuyên dành cho sinh viên trúng tuyển NV3 như sau:

2.1. Cấp mật khẩu, đăng ký học ngoại ngữ không chuyên và đăng ký kiểm tra đầu vào: thực hiện trực tuyến từ 21/10 đến 30/10/2013. Sau khi đăng ký xong sinh viên phải thường xuyên vào tài khoản của mình để theo dõi lịch kiểm tra đầu vào. Bộ phận Quản lý sẽ duyệt đăng ký và lên lịch thi sau khi thời hạn đăng ký kết thúc. Sinh viên đăng ký tài khoản như được hướng dẫn trong HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG WEB QUẢN LÝ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN. Sinh viên không đăng ký được mật khẩu của mình liên hệ chuyên viên Trương Văn An của tổ Quản lý ngoại ngữ không chuyên theo ĐT: (054)3830678 hoặc 0905334446. Nếu sinh viên đăng ký học ngoại ngữ không bắt buộc kiểm tra đầu vào thì chờ đến ngày 14/10/2013 để đăng ký lớp học phần cấp độ A1.

2.2. Tổ chức kiểm tra đầu vào, chấm bài, nhập kết quả và xếp lớp: Ngày 03/11/2013. Ngày 02/11/2013 sinh viên vào tài khoản của mình trên trang web này để biết lịch cụ thể xuất thi, phòng thi và số báo danh. Sau khi kiểm tra đầu vào sinh viên theo dõi để biết mình được xếp học ở cấp độ nào và đăng ký học lớp học phần theo cấp độ đó theo kế hoạch dành cho sinh viên trúng tuyển NV3 của trường / khoa mình.

2.3. Sinh viên đăng ký các lớp học phần trực tuyến và bắt đầu học:

2.3.1. Sinh viên của trường Đại học Kinh tế và khoa Du lịch: từ ngày 12 đến ngày 17/11/2013. Sau khi đăng ký lớp học phần xong sinh viên không cần chờ được duyệt mà phải đi học ngay theo thời khóa biểu lớp mình đã đăng ký từ ngày 18/11/2013. Dự kiến các lớp này sẽ học vào buổi tối, 2 buổi/tuần, 3 tiết/buổi.

2.3.2. Sinh viên của các trường Đại học Khoa học, Đại học Nông lâm đăng ký lớp học phần và bắt đầu học theo kế hoạch đành cho sinh viên trúng tuyển NV1 & NV2 của trường mình. Để nắm kế hoạch này sinh viên xem phần 2.2&2.3 trong thông báo QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN, CHỌN NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN VÀ ĐĂNG KÝ LỚP HỌC PHẦN trên trang web này.

3. Số lượng sinh viên trúng tuyển NV3 của Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị không đáng kể nên sau khi có số lượng nhập học chính thức trường Đại học Ngoại ngữ sẽ thống nhất với Phân hiệu về một kế hoạch riêng cho những sinh viên này.