Đăng nhập
NGHỈ HỌC 02 NGÀY 19 & 20/11/2016 [15/11/2016]

Ban Giám hiệu trường Đại học Ngoại ngữ quyết định cho tất cả các hệ đào tạo tại Trường (Chính quy, Không chính quy, Ngoại ngữ không chuyên) được nghỉ học trong 02 ngày 19&20/11/2016 để tổ chức lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Vậy, phòng Đào tạo xin thông báo cho tất cả các lớp ngoại ngữ không chuyên của sinh viên các trường/khoa Đại học Huế được rõ để thực hiện.