Đăng nhập
Thông báo về kế hoạch thi hết cấp độ Ngoại ngữ không chuyên học kỳ 1 năm học 2016-2017 [11/11/2016]

Trường Đại học Ngoại ngữ xin thông báo kế hoạch thi hết cấp độ ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên các trường / khoa thuộc Đại học Huế học kỳ 1 và học kỳ 3 năm học 2016-2017 như sau:  

Ngày thi

Buổi

Trường/ Khoa

Nhóm/lớp

Số lượng SV dự kiến

Tối Thứ 4,5,6

(04 đến 06.01.2017)

& Cả ngày Thứ 7 

07.01.2017

THI

TRÊN MÁY TÍNH

Các nhóm đăng ký không theo trường/khoa

A1 học lại (Lần 2_Đợt 1) – học kỳ 3

( nhóm 01 -> 23)

1058

A2 học lại (Lần 2_Đợt 1) – học kỳ 3

( nhóm 01 -> 20)

904

Chủ nhật

08.01.2017

Sáng

(2 xuất)

ĐH Khoa Học

A2 ( nhóm 01 -> 22)

1000

A2 ( nhóm 29 -> 50, trừ nhóm 38,39,41 )

504

Chiều

(2 xuất)

ĐH Sư Phạm + ĐH Ngoại Ngữ + ĐH Nghệ Thuật + Khoa GDTC + ĐH Kinh Tế+ ĐH Luật + Khoa Du lịch

A2 ( nhóm 51 -> 88)

1575

Chủ nhật

15.01.2017

Sáng

(2 xuất)

ĐH Sư Phạm + ĐH Ngoại Ngữ + ĐH Nghệ Thuật + Khoa GDTC + ĐH Kinh Tế+ ĐH Luật + ĐH Khoa Học + Khoa Du lịch

A1 (nhóm 16 -> 48)

1527

Chiều

(2 xuất)

ĐH Sư Phạm + ĐH Ngoại Ngữ + ĐH Nghệ Thuật + Khoa GDTC + ĐH Kinh Tế + ĐH Luật + ĐH Khoa Học + Khoa Du lịch

A1 (nhóm 49 -> 80, trừ nhóm 62)

1376

A1 (nhóm 81 -> 85)

203

Chủ nhật

12.02.2017

 

Sáng

(2 xuất)

ĐH Y Dược

A1 (nhóm 01 -> 15 nhóm 62)

676

ĐH Y Dược

A2 ( nhóm 23 -> 27 nhóm 38)

300

ĐH Sư Phạm + ĐH Ngoại Ngữ + ĐH Nghệ Thuật + Khoa GDTC + ĐH Kinh Tế + ĐH Luật + ĐH Khoa Học + Khoa Du lịch

A2 ( nhóm 89 -> 98 nhóm 39,41)

534

Chiều

(2 xuất)

THI

TRÊN MÁY TÍNH

Sinh viên học NNKC

không phải là

tiếng Anh của tất cả các trường/khoa

A1 Tiếng Trung

235

A1 Tiếng Hàn

242

A1 Tiếng Pháp + Tiếng Nhật

219

A2 (học lại) Pháp + Trung + Hàn

91

 LƯU Ý:

·        Đối với các nhóm lớp tiếng Anh cấp độ A1, A2 (học lại) học kỳ 3 (THI TRÊN MÁY TÍNH) và các nhóm A2 (học lại) tiếng Pháp, tiếng Trung, sinh viên phải chọn học kỳ tác nghiệp là học kỳ 3 năm học 2016- 2017 để xem được lịch thi và phòng thi.

·        Bắt đầu từ học kỳ 1 năm học 2016/2017, sinh viên học NNKC không phải là tiếng Anh sẽ thi hết cấp độ trên máy tính (sẽ có hướng dẫn cụ thể sau).

Trường đề nghị:

- Tất cả giảng viên phải hoàn thành nhập, công bố điểm Quá trình, điểm nói vào phần mềm Quản lý NNKC trước ngày 26.12.2016 đối với các lớp thi ngày 04-07/01/2017; trước ngày 31/12/2016 đối với các lớp thi ngày 08/01/2017; trước ngày 09/01/2017 đối với các lớp thi ngày 15/01/2017; trước ngày 22/01/2017 đối với các lớp thi ngày 12/02/2017.

- Tất cả sinh viên có liên quan cập nhật lịch thi nói trên. Sinh viên lưu ý nhóm lớp mình học để biết đợt thi, ngày thi chính xác. Nếu có vấn đề gì liên hệ tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên để được giải quyết trước ngày 24.12.2016.

- Sinh viên kiểm tra tài khoản của mình, nếu còn nợ học phí phải hoàn thành đầy đủ để đủ điều kiện dự thi. (Sinh viên lưu ý phải vào tài khoản, mục Kết quả học tập để kiểm tra xem mình còn nợ học phí không. Phải nộp học phí còn nợ của tất cả các học phần của các học kỳ đã học qua mới đủ điều kiện dự thi).

- Từ nay đến thời gian thi, sinh viên phải thường xuyên xem các thông báo trên trang Quản lý NNKC để cập nhật những thay đổi nếu có.

- Sau khi giảng viên đã công bố điểm Quá trình và điểm Nói, sinh viên vào tài khoản của mình để kiểm tra. Nếu có vấn đề gì, liên hệ giảng viên của lớp mình để điều chỉnh. Sau khi phòng Đào tạo đã duyệt để lên lịch thi, sẽ không thể thực hiện việc điều chỉnh điểm.

- Trước ngày thi (theo đúng đợt thi) của mình 03 ngày, sinh viên vào tài khoản của mình để xem lịch thi chính thức (ngày thi, xuất thi, phòng thi). Nếu có vấn đề gì, liên hệ ngay chuyên viên Trần Đình Hiếu tại phòng Đào tạo để được giải quyết.

Trường Đại học Ngoại Ngữ kính đề nghị lãnh đạo phòng Đào tạo đại học / Giáo vụ & CT HSSV của các trường / khoa dành thời gian theo dõi lịch thi nói trên để tạo điều kiện cho sinh viên của Quý trường / khoa dự thi.

 

Xin trân trọng cảm ơn và xin kính chào!