Đăng nhập
THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC KIỂM TRA ĐẦU VÀO ĐỢT BỔ SUNG DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT [11/11/2016]

Sau 3 đợt tổ chức kiểm tra đầu vào cho sinh viên năm thứ nhất từ tháng 9 đến nay, vẫn còn một số sinh viên thuộc khóa tuyển sinh ĐH 2016 của các trường/khoa thành viên Đại học Huế vẫn chưa kiểm tra đầu vào. Nếu không kiểm tra đầu vào, sinh viên sẽ không được xếp cấp độ và không thể học ngoại ngữ không chuyên được. Vì vậy, phòng Đào tạo trường ĐH Ngoại ngữ dự kiến sẽ tổ chức thêm 1 đợt bổ sung cuối cùng cho số sinh viên này. Để được dự kiểm tra đợt này sinh viên thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

1. Những SV đã được xếp lịch kiểm tra đầu vào trong các đợt trước đây nhưng chưa kiểm tra: SV vào tài khoản của mình trên trang web này, vào Menu: Đăng ký ngoại ngữ, xem lịch kiểm tra đầu vào đã được xếp sau đó gửi thông tin cho chuyên viên của phòng ĐT theo địa chỉ email dattran0201@gmail.com  . Trong mail có đầy đủ: Họ tên, Mã SV, Trường, Ngành học, Số đt liên hệ, đã được xếp lịch kiểm tra vào ngày, xuất thi (giờ thi), phòng thi. Email gửi trước ngày 25/11/2016.

2. Những SV chưa đăng ký ngoại ngữ (tiếng Anh) hoặc chưa đăng ký tài khoản trên trang web này: SV theo đường link sau http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-tin-day-va-hoc-ngoai-ngu-khong-chuyen-danh-cho-sinh-vien-nam-thu-nhat  tải file đính kèm về, xem file Hướng dẫn sử dụng trang Quản lý ngoại ngữ không chuyên để hoàn thành các việc sau trước 25/11/2016:

a. Đăng ký 1 tài khoản trên trang web này;

b. Chọn ngoại ngữ (tiếng Anh) để đăng ký học.

3. Chậm nhất là sáng ngày 26/11/2016 SV vào tài khoản nói trên của mình, vào Menu Đăng ký ngoại ngữ để xem lịch kiểm tra và tham dự kiểm tra đúng như quy định. Trước khi đi kiểm tra SV đọc thông báo tại đường link http://flts.hueuni.edu.vn/Home/Announcement/371  để biết về lệ phí, địa điểm dự kiểm tra.

Đây là đợt kiểm tra đầu vào cuối cùng cho năm học 2016-2017. Sinh viên nào không tham dự sẽ không học được ngoại ngữ không chuyên trong năm học này. Đề nghi sinh viên quan tâm thực hiện.