Đăng nhập
THÔNG BÁO CHUYỂN NHÓM TIẾNG NHẬT A2 - GV. KHÁNH LIÊN [03/11/2016]

THÔNG BÁO CHUYỂN NHÓM TIẾNG NHẬT A2( LẦN 2) TỪ TỐI THỨ 2 SANG CHIỀU THỨ 7, PHÒNG AIV.6

THỨ 7 NÀY PHÒNG ĐÀO TẠO SẼ DUYỆT DANH SÁCH, SV ĐÃ ĐĂNG KÝ, THEO DÕI VÀ THAM GIA LỚP HỌC ĐÚNG THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM.