Đăng nhập
HƯỚNG DẪN THI KIỂM TRA ĐẦU VÀO NGÀY 20/10/2013 DÀNH CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC, ĐH NÔNG LÂM VÀ KHOA LUẬT  [16/10/2013]

Đây là đợt kiểm tra đầu vào bắt buộc đối với những sinh viên đăng ký học ngoại ngữ không chuyên là tiếng Anh. Sinh viên phải dự thi theo đúng lịch đã xếp. Những sinh viên không dự thi sẽ không được xếp cấp độ để đăng ký học. Ngoài 03 đơn vị nói trên, sinh viên của các trường / khoa còn lại chưa thi ở những đợt thi trước cũng sẽ được tổ chức thi lần cuối trong đợt này. Sau đây là thông tin về kỳ thi:

1. Lịch thi: Ngày Chủ nhật, 20/10/2013. Có 04 xuất thi: giờ thi bắt đầu là 8h, 9h30, 14h và 15h30. Sinh viên phải có mặt trước giờ thi 30 phút để làm thủ tục dự thi. Sau khi đã chọn ngoại ngữ không chuyên là tiếng Anh để đăng ký học, ngày 18&19/10/2013 sinh viên vào tài khoản của mình trên trang web này, chọn mục Đăng ký ngoại ngữ để biết lịch thi cụ thể của mình (xuất thi, phòng thi, số báo danh). Sinh viên đăng ký học ngoại ngữ trước 17h ngày 17/10/2013 nhưng chưa được xếp thi ngày 20/10/2013 liên hệ chuyên viên Trần Thiện Đạt (DD: 0985844267) để được xử lý. Những sinh viên đăng ký sau 17h ngày 17/10/2013 sẽ không được xếp thi vào ngày 20/10/2013 mà sẽ được xếp thi vào đợt cuối cùng dành cho sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 3 vào ngày 03/11/2013. Ngày 20/10/2013 trường ĐH Khoa học sẽ tổ chức ngày hội Tân Sinh viên cả ngày nên sinh viên của Trường sẽ thi vào 2 xuất chiều.

 2. Lệ phí dự thi: 100.000đ/sinh viên. Lệ phí nộp tại phòng thi. Những sinh viên dự thi nhưng không nộp lệ phí dự thi sẽ không được công nhận kết quả thi.

 3. Địa điểm thi: Nhà C (nhà ở phía bắc) trường Đại học Ngoại ngữ, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Huế. Đi theo đường Quốc lộ 1 về hướng nam, rẽ phải vào đường Hồ Đắc Di, đi vòng ra phía sau khoa Giáo dục thể chất và khu Ký túc xá của Đại học Huế ở Trường Bia.

 4. Phòng thi: Các phòng thi được ký hiệu như sau: C là tên nhà, I, II, III, IV là tầng, 1, 2, 3, 4 là phòng. Ví dụ: CIV.3 là nhà C, tầng 4, phòng 3.

 5. Thủ tục dự thi: Sinh viên có mặt trước giờ thi 30 phút để làm thủ tục dự thi và nộp lệ phí dự thi. Sinh viên mang theo thẻ sinh viên và chứng minh nhân dân để kiểm tra.

 6. Thông tin về đề thi:

  6.1. Đề thi xếp lớp bao gồm 2 phần: nghe và ngữ pháp. Số lượng câu hỏi là 200 câu, chia thành 100 câu kiểm tra kỹ năng nghe và 100 kiểm tra ngữ pháp. Câu hỏi thuộc dạng thức trắc nghiệm 2 hay 3 lựa chọn. Tổng thời lượng cho 2 phần thi là 60 phút. Kỹ năng nghe có thời gian làm bài 10 phút, thí sinh chỉ nghe 1 lần và làm ngay trên đề thi, và phần ngữ pháp có thời gian làm bài là 50 phút, sinh viên cũng làm bài ngay trên đề thi.

 6.2. Trong phần nghe thí sinh sẽ nghe 100 câu. Trên đề thi, mỗi câu có 1 từ hoặc cụm từ được đưa ra 2 phương án, trong đó có 1 phương án đúng. Thí sinh phải nghe và xác định phương án đúng và đánh dấu nó bằng dấu tick (√) như ví dụ dưới đây:

            Thí sinh đọc thấy trên đề thi:

          The team need new (shirts)(shorts)

          Thí sinh nghe băng và xác định xem trong băng sẽ đọc là shirts hay shorts. Nếu thí sinh nghe được là shorts, thí sinh sẽ tick từ short.

          The team need new (shirts)(shorts√).

6.3. Trong phần Ngữ pháp sinh viên sẽ đọc từng câu và xác định phương án đúng cho mỗi câu và đánh dấu nó bằng dấu tick (√) như ví dụ dưới đây:

If it is very hot, they sit (at)(in√)(under) the shade

6.4. Điểm của bài thi là 200 điểm, tương ứng với 200 câu. Sau đây là điểm tương ứng với bậc học:

            - Sinh viên đạt từ 114 điểm trở xuống sẽ học cấp độ A1. Tuy nhiên, điểm số phù hợp nhất để học A1 là từ 100 đến 114 điểm. Vì vậy, những sinh viên đạt dưới 100 điểm dù được xếp học cấp độ A1 nhưng phải nỗ lực nhiều hơn mới có thể thi đạt cấp độ này khi kết thúc học phần.

              - Sinh viên đạt từ 115 đến 134 điểm sẽ được xếp học cấp độ A2.

           - Sinh viên đạt từ 135 đến 149 điểm sẽ được xếp học cấp độ B1.

           - Những sinh viên đạt từ 150 điểm trở lên được miễn học cả 3 cấp độ và có quyền nộp đơn thi B1.

 6.5. Kỳ kiểm tra này mục đích giúp sinh viên xác định đúng năng lực tiếng Anh của mình để có những điều chỉnh, bổ sung cần thiết trong quá trình học để đủ khả năng thi lấy chứng chỉ B1 sau này. Vì vậy, sinh viên cần tự lực làm bài, không nhìn bài bạn, cũng không chọn theo kiểu may rủi.

7. Sau khi dự thi một tuần, sinh viên vào tài khoản của mình kích vào mục Đăng ký ngoại ngữ để biết điểm thi và cấp độ học của mình. Sau đó theo dõi những thông báo tiếp theo về việc đăng ký nhóm học phần theo cấp độ của mình.