Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG “CỔNG THÔNG TIN NHÀ TRƯỜNG” DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM 1 HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN TẠI TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ [27/10/2016]

Hiện nay, chương trình “Cổng thông tin nhà trường” đã vận hành thử nghiệm xong, về cơ bản đạt được tất cả các tiêu chí về ứng dụng công nghệ, tính linh hoạt, chính xác kịp thời trong thông tin, tính bảo mật cả về website, forum, sms…  đáp ứng tốt trong việc cung cấp thông tin, tương tác giữa nhà trường với sinh viên và phụ huynh. Bằng “Cổng thông tin nhà trường” sinh viên sẽ được cập nhật thường xuyên các thông tin trực tiếp liên quan đến việc học tập của mình, các thông báo đột xuất, thông báo chính thống từ giáo viên, khoa, phòng và nhà trường. Đây là ứng dụng rất tích cực, vừa là quyền lợi và cũng là trách nhiệm của sinh viên trong việc phối hợp với nhà trường nâng cao hiệu quả giám sát, tương tác, thu gửi thông tin.

        Từ ngày 01/10/2016, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế triển khai sử dụng chương trình “Cổng thông tin nhà trường” thông qua 3 kênh ứng dụng nói trên.

Đề nghị sinh viên khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1.      Đăng ký thành viên trên website:

-         http://flts.hueuni.edu.vn/; (Trang TT Ngoại ngữ không chuyên)

2.                         Thường xuyên đăng nhập tài khoản của mình để theo dõi và cập nhật thông tin mới quan trọng có trên các website (Nhà trường sẽ có các thông báo gửi qua tin nhắn nhắc nhở mỗi khi có tin mới).

3.                       Ngoài số điện thoại di động cá nhân, SV có thể cập nhật thêm số điện thoại di động của phụ huynh hoặc người thân nếu muốn để gửi thông tin về gia đình.

4.                   Phối hợp với lớp trưởng để hoàn tất các thông tin và nộp lệ phí hỗ trợ sử dụng trước ngày 11/11/2016. Lớp trưởng phối hợp với phòng Đào tạo và bộ phận quản lý ngoại  ngữ không chuyên tổng hợp số liệu báo cáo nhà trường trước ngày 12/11/2016.

    Chương trình áp dụng cho tất cả sinh viên các trường học ngoại ngữ không chuyên tại trường Đại học Ngoại ngữ, đề nghị sinh viên quan tâm thực hiện.

           Kế hoạch triển khai:

Lớp trưởng cho sinh viên đăng ký theo mẫu phiếu đính kèm, thu lại phiếu kèm theo cước phí nộp theo học kỳ hoặc cả năm học, nộp cho bộ phận quản lý Ngoại ngữ không chuyên tại phòng A.I.3. Hạn cuối là ngày 11/11/2016 (Lớp trưởng được miễn cước phí).

           Mẫu phiếu đăng ký: 

PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN SỬ DỤNG CỔNG THÔNG TIN NHÀ TRƯỜNG

Đề nghị Sinh viên cung cấp thông tin số điện thoại của mình và gia đinh vào mẫu dưới đây:

STT

Thông tin

Nội dung

1

Họ tên học sinh:

 

2

Ngày tháng năm sinh

 

2

Lớp:

 

3

Mã Sinh viên (nếu có)

 

4

Ngành học/khoa

 

5

Số điện thoại di động sinh viên (SV vào tài khoản của mình ở trang web này, kích vào tên của mình ở góc cao bên phải màn hình để kiểm tra số đt. Nếu đã có số điện thoại đúng thì ghi ở mục này: Đã có trong tài khoản):

 

6

Số điện thoại di động gia đình (có thể không điền):

 

7

Số tiền nộp 40.000 đồng/01 sinh viên/01 học kỳ (6 tháng) và sinh viên đóng vào đầu kỳ:

 

Ngày ……. tháng ……  năm 2016