Đăng nhập
THÔNG BÁO MỞ BỔ SUNG 5 NHÓM TIẾNG ANH A1 (TỪ NHÓM 81-85) VÀ 02 NHÓM A2 (NHÓM 39,41) DÀNH CHO SINH VIÊN ĐÃ THI ĐẦU VÀO NHƯNG CHƯA ĐĂNG KÝ ĐƯỢC [18/10/2016]

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN VÀ XỬ LÝ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2016 – 2017 (ĐỢT 3)

 

DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ 1 CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, Y DƯỢC, SƯ PHẠM, NGOẠI NGỮ, NGHỆ THUẬT, KHOA DU LỊCH, KHOA GDTC ĐÃ KIỂM TRA ĐẦU VÀO

Trước khi đăng ký lớp học phần sinh viên phải đọc kỹ thông báo và làm theo những bước dưới đây để thuận lợi hơn trong việc đăng ký tín chỉ. Sinh viên cũng có thể  đăng ký các nhóm ngoài kế hoạch dành cho trường/khoa mình (kế hoạch cụ thể).

Bước 1 : Đăng nhập vào tài khoản cá nhân (SV đã thi đầu vào mới đăng ký được HP)

Bước 2 : Chọn Thiết lập học kỳ tác nghiệp : Học kỳ 1 – Năm học 2016-2017 ( Góc trên bên trái màn hình)

Bước 3 : Đọc kỹ kế hoạch đăng ký và đối tượng được đăng ký.

Bước 4 : Vào menu Đăng ký lớp học phần để đăng ký nhóm.

Bước 5 : Khi SV đã đăng ký được nhóm lớp thì theo thời khóa biểu đã đăng ký và bắt đầu học từ 24/10/2016. Những nhóm lớp trên 20 người sẽ bắt đầu học từ 24/10/2016, những nhóm dưới 20 người thì liên hệ phòng Đào tạo để xử lý đăng ký vào các nhóm khác.

Lưu ý: Những sinh viên chưa đăng ký học phần tiếng Anh A1,A2,B1 có thể đăng ký vào đợt này cùng với sinh viên năm 1 khóa 2016 và học giáo trình Element.Sinh viên chưa đăng ký dự thi đầu vào có thể theo dõi lịch thi đầu vào dành cho sinh viên khóa tuyển sinh 2016 (kế hoạch thi đầu vào Đợt 1 (Khoa học, Nông lâm, Luật năm 2016) dự kiến 06/11/2016).

Thời gian và địa điểm :

-         Thời gian mở đăng ký : 9:00 ngày 19.10.2016

-         Thời gian hết hạn đăng ký : 23:59’ ngày 23.10.2016

-         Thời hạn xử lý đăng ký : Ngày 24/10/2016 (Trong giờ hành chính, tại phòng AI.3)

-         Sau ngày xử lý đăng ký, các nhóm lớp sẽ được duyệt công bố và sẽ không tự hủy được ra khỏi nhóm nữa. SV lưu ý.

Dưới đây là kế hoạch đăng ký học phần cụ thể :

I.                   Tiếng Anh

Tiếng Anh A1:

1.      Từ Nhóm 81 =>Nhóm 85 :

SV bắt đầu học từ 24/10/2016 và học kết thúc chương trình đến cuối tháng 12/2016

Tiếng Anh A2:

1.      Từ Nhóm 39  và Nhóm 41 :

SV bắt đầu học từ 24/10/2016 và học kết thúc chương trình đến cuối tháng 12/2016