Đăng nhập
THÔNG BÁO NỘP ĐƠN THI ĐẦU VÀO LẦN 2 (ĐỢT THI 16/10/2016) DÀNH CHO SV CÁC TRƯỜNG [11/10/2016]

THỜI GIAN THI: 17H00 NGÀY 16/10/2016

ĐỊA ĐIỂM: GIẢNG ĐƯỜNG B - ĐH NGOẠI NGỮ- 57 NGUYỄN KHOA CHIÊM, TP HUẾ

HÌNH THỨC THI: THI TRÊN MÁY

ĐỐI TƯỢNG:

  1. SINH VIÊN NĂM 1 CÁC TRƯỜNG, TRỪ 3 TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC, NÔNG LÂM, LUẬT NĂM 1 SẼ CÓ ĐỢT THI CHÍNH THỨC SAU
  2. SINH VIÊN CÁC NĂM VỀ TRƯỚC CỦA TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG CHƯA THI ĐẦU VÀO

YÊU CẦU:

  1. ĐĂNG NHẬP TK CÁ NHÂN ĐỂ XEM LỊCH THI MỚI (DÀNH CHO NHỮNG SV ĐÃ ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN SAU NGÀY 28/9/2016)
  2. NHỮNG SINH VIÊN ĐÃ CÓ LỊCH THI CỦA CÁC ĐỢT THI TRƯỚC VÀ CHƯA THAM GIA DỰ THI, THÌ TẢI MẪU ĐƠN ĐÍNH KÈM VÀ ĐIỀN ĐẦY ĐỦ CÁC THÔNG TIN, NỘP TẠI PHÒNG ĐÀO TẠO - ĐH NGOẠI NGỮ, HẠN CUỐI 13/10/2016

ĐÂY LÀ ĐỢT THI CUỐI CÙNG DÀNH CHO SV NĂM 1 CÁC TRƯỜNG THI ĐẦU VÀO ĐỢT 1, NẾU SV KHÔNG DỰ THI ĐẦU VÀO ĐỢT NÀY SẼ KHÔNG ĐƯỢC XẾP LỊCH THI CHO NHỮNG ĐỢT TIẾP THEO VÀ KHÔNG HỌC THEO ĐÚNG TIẾN ĐỘ CỦA TRƯỜNG. ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN THEO DÕI THÔNG BÁO VÀ THỰC HIỆN ĐÚNG THỜI GIAN TRÊN.

Số: ……./TL-NNKC-ĐHNN                 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT  NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

 ĐƠN XIN THI KIỂM TRA ĐẦU VÀO LẦN 2

 

                 Kính gửi: - Bộ phận Quản lý Ngoại ngữ không chuyên;

                                  - Phòng Đào tạo, trường ĐH Ngoại ngữ.

 

Tôi tên là:………………………………………………………………………

Mã SV:…………………………………………………………………………

 Ngành học :……………………………………………………………………

 Trường / khoa :………………………………………………………………..

 Số ĐT liên hệ:.....................................................................................................

 Đã được xếp lịch thi đầu vào ngày ….. /..../201...,xuất   ..  h…    phòng thi:……….. (sinh viên vào tài khoản của mình xem và phải điền chính xác các thông tin về ngày thi, xuất thi, phòng thi để có thể chuyển được danh sách dự thi sang xuất thi mới)

 Tôi đã không tham gia dự thi vì lý do:……………………………………………....

……………………………………………………………………………………….

Nay tôi là đơn này kính đề nghị Bộ phận QLNNKC, phòng ĐT trường ĐH Ngoại ngữ cho tôi được dự thi kiểm tra đầu vào ngày: 28/9/2016.

 Nếu lần này tôi vẫn không dự thi, trường ĐH Ngoại ngữ có quyền từ chối không cho tôi tham gia các lớp NNKC của Trường.

                                                           Thừa Thiên Huế, ngày       tháng    năm 201….  

                                                                                      Người làm đơn