Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI “CỔNG THÔNG TIN NHÀ TRƯỜNG” DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM 1 HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN TẠI TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ [08/10/2016]

Thực hiện chủ trương của ngành giáo dục về việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, đào tạo nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường thông tin liên lạc giữa nhà trường - sinh viên – và gia đình. Được sự cho phép của Đại học Huế, Trường Đại học Ngoại ngữ Huế phối hợp với Công ty CP Đại Thành Thăng Long (DTC) triển khai ứng dụng “Cổng thông tin nhà trường” bao gồm: thông tin qua website, thông tin qua forum, qua tài khoản riêng từng sinh viên trên diễn đàn, và đặc biệt là qua tin nhắn SMS đến từng sinh viên.

Trường Đại học Ngoại ngữ Huế chính thức tổ chức triển khai “Cổng thông tin nhà trường” thông tin qua website, thông tin qua forum, qua tài khoản riêng từng sinh viên trên diễn đàn, và qua tin nhắn SMS đến tất cả sinh viên chuyên và không chuyên năm 2016 – 2017 với nội dung như sau:

Thông báo chung về toàn bộ kế hoạch, chương trình chính sách thường xuyên, không thường xuyên, các hoạt động chung … của cả năm học đến toàn thể sinh viên.

Thông báo nhanh, kịp thời đến điện thoại sinh viên lịch học, lịch thi, kết quả đăng ký học, kết quả thi, điểm thi, điểm môn học, kế hoạch học lại, lịch thi lại, đăng ký học phần. Các điều chỉnh khẩn cấp về kế hoạch thi, đổi lớp, lịch nghỉ học đột xuất, thiên tai dịch họa... Thông báo kết quả đánh giá học tập hàng kỳ, kết quả xử lý học vụ, thông tin chuyên cần.

 Thông báo các chương trình đào tạo, chứng chỉ, liên kết đào tạo trong và ngoài nước, các thông tin phổ biến kiến thức.

Bộ phận Quản lý Ngoại ngữ không chuyên (QL NNKC) thông qua tin nhắn điện thoại (Mobi Edu – gửi tin cho tất cả các loại mạng không cần đổi số, đổi máy) gửi cho tất cả sinh viên các nội dung: 

 Thông báo thực hiện những thao tác cần thiết trong tài khoản như đăng ký ngoại ngữ chính trước khi kiểm tra và nộp học phí, kiểm tra điểm Quá trình và điểm Nói giáo viên nhập trước khi phòng Đào tạo duyệt và công nhận điểm chính thức, kiểm tra điều kiện để dự thi hết cấp độ trước khi phòng Đào tạo lập danh sách thi để báo phòng Đào tạo xử lý nếu không có tên trong danh sách, Chuyển cấp độ vào cuối mỗi học kỳ, v.v.

 Lịch đăng ký lớp học phần, những lớp bị hủy, những lớp mở mới, các yêu cầu điều chỉnh, đổi lớp, lịch nghỉ học tạm do giáo viên đi công tác, v.v.

 Kiểm tra học phí trong tài khoản trước khi nộp học phí, lịch nộp học phí, lịch nhận lại học phí nộp dư, v.v.

-  Lịch thi hết cấp độ A1, A2 và thi lấy chứng chỉ B1, kết quả thi và thời hạn nộp đơn xin xem lại kết quả thi v.v.

- Các thông báo và hướng dẫn khác có liên quan đến việc dạy và học Ngoại ngữ không chuyên.

-  Giáo viên thông qua bộ phận QL NNKC nhắn cho sinh viên lớp mình các thông tin quan trọng và cần gấp.

-  Sinh viên thông qua tổng đài nhà trường và của Mobi Edu gửi các thông tin phản hồi, thắc mắc, đề nghị và sẽ được tổ QL NNKC, phòng Đào tạo cũng như Ban Giám hiệu trả lời, hướng dẫn, giải quyết cụ thể cho từng sinh viên và tùy theo từng vấn đề.

-  Thông báo kiểm tra học phí, lịch nộp học phí.

 Cước phí: 40.000 đồng/01 sinh viên/01 học kỳ (6 tháng) và sinh viên đóng vào đầu kỳ

Kế hoạch triển khai:

Đầu học kỳ, lớp trưởng cho sinh viên đăng ký theo mẫu phiếu đính kèm, thu lại phiếu kèm theo cước phí nộp theo học kỳ hoặc cả năm học, nộp cho bộ phận quản lý Ngoại ngữ không chuyên tại phòng A.I.3. Hạn cuối là ngày 11/11/2016 (Lớp trưởng được miễn cước phí).

Mẫu phiếu đăng ký: 

PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN SỬ DỤNG CỔNG THÔNG TIN NHÀ TRƯỜNG

Đề nghị Sinh viên cung cấp thông tin số điện thoại của mình và gia đinh vào mẫu dưới đây:

STT

Thông tin

Nội dung

1

Họ tên học sinh:

 

2

Ngày tháng năm sinh

 

2

Lớp:

 

3

Mã Sinh viên (nếu có)

 

4

Ngành học/khoa

 

5

Số điện thoại di động sinh viên (SV vào tài khoản của mình ở trang web này, kích vào tên của mình ở góc cao bên phải màn hình để kiểm tra số đt. Nếu đã có số điện thoại đúng thì ghi ở mục này: Đã có trong tài khoản):

 

6

Số điện thoại di động gia đình (có thể không điền):

 

7

Số tiền nộp:

 

Ngày ……. tháng ……  năm 2016

                                       HỌ TÊN SINH VIÊN

                                                                                                                    (Ký, ghi rõ tên)