Đăng nhập
THÔNG BÁO LỊCH XỬ LÝ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN DÀNH CHO SV NĂM 1 [07/10/2016]

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ SẼ TỔ CHỨC XỬ LÝ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN NNKC DÀNH CHO SV NĂM 1 CÁC TRƯỜNG, LỊCH CỤ THỂ NHƯ SAU:

  1. THỜI GIAN XỬ LÝ: THỨ 7, CHỦ NHẬT
  2. SÁNG : 8H30 ĐẾN 10H30
  3. CHIỀU: 14H ĐẾN 16H00
  4. ĐỊA ĐIỂM: PHÒNG ĐÀO TẠO