Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ III (HỌC LẠI) – NĂM HỌC 2016-2017 ( ĐỢT 1) [07/09/2016]
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ III – NĂM HỌC 2016-2017 ( ĐỢT 1)

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

VÀ XỬ LÝ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

HỌC KỲ III – NĂM HỌC 2016-2017

Trước khi đăng ký lớp học phần sinh viên phải đọc kỹ thông báo và làm theo những bước dưới đây để thuận lợi hơn trong việc đăng ký tín chỉ. 

 

Bước 1 : Đăng nhập vào tài khoản cá nhân

Bước 2 : Chọn thiết lập học kỳ tác nghiệp : Học kỳ III – Năm học 2016-2017 ( Góc trên bên trái màn hình )

Bước 3 : Đọc kỹ kế hoạch đăng ký.

Bước 4 : Vào menu Đăng ký lớp học phần để đăng ký nhóm

Thời gian và địa điểm :

-        Thời gian mở đăng ký : 9:00’ ngày 08.09.2016

-         Thời gian hết hạn đăng ký : 23:59’ ngày 04.10.2016

-         Thời gian bắt đầu học : 08.10.2016 (Thứ 7)

-         Thời hạn xử lý đăng ký : Từ 05/10/2016 đến hết 07/10/2016

-    Địa điểm xử lý đăng ký: Phòng Đào tạo

Dưới đây là kế hoạch đăng ký học phần cụ thể :

I.  Tiếng Anh

Tiếng Anh A1 : Từ Nhóm 1 - > Nhóm 15

Tiếng Anh A2 : Từ Nhóm 1 - > Nhóm 10