Đăng nhập
THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI KIỂM TRA ĐẦU VÀO NNKC TIẾNG ANH - ĐỢT 1 - NĂM HỌC 2016-2017 [07/09/2016]
THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI KIỂM TRA ĐẦU VÀO NNKC TIẾNG ANH - ĐỢT 1 - NĂM HỌC 2016-2017

Trường Đại học Ngoại ngữ  sẽ tổ chức kiểm tra đầu vào đợt 1 cho những sinh viên năm thứ nhất của các trường Đại học Sư phạm, Đại học Kinh tế, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Nghệ thuật, Đại học Y Dược và các khoa Giáo dục thể chất và Du lịch. Đây là đợt kiểm tra đầu vào bắt buộc đối với những sinh viên đăng ký học ngoại ngữ không chuyên là tiếng Anh. Sinh viên phải dự thi theo đúng lịch đã xếp. Những sinh viên không dự thi sẽ không được xếp cấp độ để đăng ký học.  

Sau đây là thông tin về kỳ thi:

1. Lịch thi: Dự kiến ngày Chủ nhật, 25/9/2016. Sau khi đã chọn ngoại ngữ không chuyên là tiếng Anh để đăng ký học, ngày 23/9/2016 sinh viên vào tài khoản của mình trên trang web này để biết lịch thi cụ thể của mình tại mục Đăng ký ngoại ngữ (xuất thi, phòng thi, số báo danh). Sinh viên cũng có thể xem danh sách dự thi trên trang web của trường Đại học Ngoại ngữ: hucfl.edu.vn/vi mục Ngoại ngữ không chuyên,

2. Lệ phí dự thi: 100.000đ/sinh viên. Lệ phí nộp tại phòng thi. Những sinh viên dự thi nhưng không nộp lệ phí dự thi sẽ không được công nhận kết quả thi.

3. Địa điểm thi: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Tp. Huế. Sinh viên có thể đến Trường bằng đường Nguyễn Khoa Chiêm: Theo đường Hùng Vương đi về phía nam, qua cầu An Cựu, đi tiếp theo đường An Dương Vương, đến ngã ba rẽ phải vảo đường Ngự Bình, đến ngã tư rẽ trái vào đường Nguyễn Khoa Chiêm, Trường nằm bên tay trái. Ngoài ra, có thể đi bằng đường Hồ Đắc Di: sau khi qua cầu An Cựu, bỏ ngã ba thứ nhất, đến ngã ba thứ 2 rẽ phải vào đường Hồ Đắc Di, đi thẳng qua hết khoa Giáo dục thể chất rẽ tay phải, đi qua hết khu ký túc xá Đại học Huế rẽ tay phải, đi theo bờ tường của Trường để vòng ra cổng trước ở 57 Nguyễn Khoa Chiêm (cổng sau không mở).

4. Phòng thi: Hội đồng thi tổ chức tại nhà C của trường Đại học Ngoại ngữ (nhà 5 tầng ở phía bắc). Ký hiệu các phòng thi như sau: CII.3, trong đó C là ký hiệu nhà C, II là tầng 2 và 3 là số phòng. Nếu thiếu phòng thi, có thể thi thêm ở nhà B (nhà 5 tầng ở giữa).

5. Thủ tục dự thi: Sinh viên có mặt trước giờ thi 30 phút để làm thủ tục dự thi và nộp lệ phí dự thi. Sinh viên mang theo giấy chứng nhận sinh viên / thẻ sinh viên và chứng minh nhân dân để kiểm tra.

6. Thông tin về đề thi:

6.1. Đề thi xếp lớp bao gồm 2 phần: nghe và ngữ pháp. Số lượng câu hỏi là 200 câu, chia thành 100 câu kiểm tra kỹ năng nghe và 100 kiểm tra ngữ pháp. Câu hỏi thuộc dạng thức trắc nghiệm 2 hay 3 lựa chọn. Tổng thời lượng cho 2 phần thi là 60 phút. Kỹ năng nghe có thời gian làm bài 10 phút, thí sinh chỉ nghe 1 lần và làm ngay trên đề thi, và phần ngữ pháp có thời gian làm bài là 50 phút, sinh viên cũng làm bài ngay trên đề thi.

6.2. Trong phần nghe thí sinh sẽ nghe 100 câu. Trên đề thi, mỗi câu có 1 từ hoặc cụm từ được đưa ra 2 phương án, trong đó có 1 phương án đúng. Thí sinh phải nghe và xác định phương án đúng và đánh dấu nó bằng dấu tick (√) như ví dụ dưới đây:

            Thí sinh đọc thấy trên đề thi:

The team need new (shirts)(shorts)

Thí sinh nghe băng và xác định xem trong băng sẽ đọc là shirts hay shorts. Nếu thí sinh nghe được là shorts, thí sinh sẽ tick từ short ở trong hộp tương ứng

The team need new (shirts)(shorts)                   oþ 

6.3. Trong phần Ngữ pháp sinh viên sẽ đọc từng câu và xác định phương án đúng cho mỗi câu và đánh dấu nó bằng dấu tick (√) như ví dụ dưới đây:

            If it is very hot, they sit (at)(in)(under) the shade.           oþo

6.4. Điểm của bài thi là 200 điểm, tương ứng với 200 câu. Sau đây là điểm tương ứng với bậc học:

            - Sinh viên đạt từ 114 điểm trở xuống sẽ học cấp độ A1. Tuy nhiên, điểm số phù hợp nhất để học A1 là từ 100 đến 114 điểm. Vì vậy, những sinh viên đạt dưới 100 điểm dù được xếp học cấp độ A1 nhưng phải nỗ lực nhiều hơn mới có thể thi đạt cấp độ này khi kết thúc học phần.

            - Sinh viên đạt từ 115 đến 134 điểm sẽ được xếp học cấp độ A2.

            - Sinh viên đạt từ 135 đến 149 điểm sẽ được xếp học cấp độ B1.

            - Những sinh viên đạt từ 150 điểm trở lên được miễn học cả 3 cấp độ và có quyền nộp đơn thi B1.

6.5. Kỳ kiểm tra này mục đích giúp sinh viên xác định đúng năng lực tiếng Anh của mình để có những điều chỉnh, bổ sung cần thiết trong quá trình học để đủ khả năng thi lấy chứng chỉ B1 sau này. Vì vậy, sinh viên cần tự lực làm bài, không nhìn bài bạn, cũng không chọn theo kiểu may rủi.

7. Sau ngày 30/9/2016, sinh viên vào tài khoản của mình để biết kết quả xếp lớp và ngày 3/10/2016 đến 7/10/2016 sinh viên vào tài khoản của mình để đăng ký lớp học. Trước khi đăng ký, sinh viên phải đọc kỹ Hướng dẫn đăng ký lớp học phần (sẽ cho lên web trước ngày 3/10/2016) và thực hiện theo hướng dẫn.

 

LƯU Ý : NHỮNG SINH VIÊN CỦA CÁC KHÓA TRƯỚC, ĐÃ ĐĂNG KÝ DỰ THI ĐÂU VÀO, ĐÃ ĐƯỢC DUYỆT HOẶC CHƯA ĐƯỢC DUYỆT, CHƯA DỰ THI ĐẦU VÀO THÌ LÀM ĐƠN THEO MẪU DƯỚI ĐÂY, NỘP TẠI PHÒNG ĐÀO TẠO, GẶP CV. ĐẠT ĐỂ XỬ LÝ VÀ XẾP LỊCH THI TRONG ĐỢT THI NÀY. NHỮNG SINH VIÊN NÀO KHÔNG NỘP ĐƠN THÌ SẼ KHÔNG ĐƯỢC XẾP  LỊCH THI.

HẠN CUỐI NỘP ĐƠN : từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/09/2016

 

Mẫu đơn đính kèm.

Số: ……./TL-NNKC-                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT  NAM

                                                                      Độc lập - Tự do -Hạnh phúc   

 

ĐƠN XIN THI KIỂM TRA ĐẦU VÀO LẦN 2

 

                Kính gửi: - Tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên;

                                - Phòng Đào tạo, trường ĐH Ngoại ngữ.

            Tôi tên là:………………………………………………………………………

            Mã SV:…………………………………………………………………………

            Ngành học :……………………………………………………………………

            Trường / khoa :………………………………………………………………..

            Số ĐT liên hệ:........................................................

        Đã được xếp lịch thi đầu vào ngày ….. /..../201..., xuất   ..  h…    phòng thi:……….. (sinh viên vào tài khoản của mình xem và phải điền chính xác các thông tin về ngày thi, xuất thi, phòng thi để có thể chuyển được danh sách dự thi sang xuất thi mới)

Tôi đã không tham gia dự thi vì lý do:……………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Nay tôi là đơn này kính đề nghị tổ QLNNKC, phòng ĐT trường ĐH Ngoại ngữ cho tôi được dự thi kiểm tra đầu vào lần 2 trong đợt thi (dự kiến) ngày:  25/09/2016 .

Nếu lần này tôi vẫn không dự thi, trường ĐH Ngoại ngữ có quyền từ chối không cho tôi tham gia các lớp NNKC của Trường.

 

                                                                        Huế, ngày       tháng    năm 201….  

                                                                                    Người làm đơn