Đăng nhập
DANH SÁCH THI HCĐ NNKC TIẾNG ANH A2- NHÓM 49 VÀ TIẾNG TRUNG A1 NHÓM 1 , TIẾNG TRUNG A2 NHÓM 2 (HỌC KỲ 3- 2015/2016) NGÀY THI 11/09/2016  [06/09/2016]
 Phòng đào tạo đã lên danh sách thi HCĐ các lớp Tiếng Anh A2 (Lần 2_Đợt 3) - Nhóm 49,Tiếng Trung A1 - Nhóm 1 của GV Lê Thị Thanh Nhàn và Tiếng Trung A2 - Nhóm 2 của GV Đoàn Thị Thanh Bình ngày thi 11/09/2016. Sinh viên vào tài khoản cá nhân thiết lập đúng học kỳ mà mình vừa học xong (chọn học kỳ 3 năm học 2015-2016- góc phía trên bên trái màn hình) chọn mục Kế hoạch học tập để biết ngày thi, xuất thi và phòng thi. 
  Sinh viên có mặt đúng thời gian quy định tại phòng thi để làm thủ tục dự thi. Nếu có vấn đề gì về lịch thi (không có tên trong danh sách thi, trùng lịch thi) sinh viên liên hệ CV Trần Đình Hiếu (phòng Đào tạo- trong giờ hành chính) để xử lí trước 16h00 ngày 09.09.2016.