Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN VÀ XỬ LÝ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2016 – 2017 (ĐỢT 1) DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ 2 CỦA CÁC TRƯỜNG [05/09/2016]

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

VÀ XỬ LÝ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2016 – 2017 (ĐỢT 1)

DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ 2 CỦA CÁC TRƯỜNG

Trước khi đăng ký lớp học phần sinh viên phải đọc kỹ thông báo và làm theo những bước dưới đây để thuận lợi hơn trong việc đăng ký tín chỉ. Sinh viên cũng có thể  đăng ký các nhóm ngoài kế hoạch dành cho trường/khoa mình (kế hoạch cụ thể).

Bước 1 : Đăng nhập vào tài khoản cá nhân

Bước 2 : Chọn Thiết lập học kỳ tác nghiệp : Học kỳ 1 – Năm học 2016-2017( Góc trên bên trái màn hình )

Bước 3 : Đọc kỹ kế hoạch đăng ký và đối tượng được đăng ký.

Bước 4 : Vào menu Đăng ký lớp học phần để đăng ký nhóm

Bước 5 : Khi SV đã đăng ký được nhóm lớp thì theo thời khóa biểu đã đăng ký và tham gia học, không phải chờ Phòng Đào tạo duyệt. Những nhóm lớp trên 20 người sẽ bắt đầu học từ 12/9/2016, những nhóm dưới 20 người thì liên hệ phòng Đào tạo để xử lý đăng ký vào các nhóm khác.

Lưu ý :

1.      Sinh viên học lại các học phần, chờ kế hoạch cụ thể và đăng ký lớp học phần tại học kỳ III – 2015-2016 (dự kiến đầu tháng 10)

2.      Sinh viên chưa đăng ký học phần CẤP ĐỘ A1 có thể chờ kế hoạch của sinh viên khóa tuyển sinh 2016 (kế hoạch học dự kiến đầu tháng 10)

3.      Sinh viên chưa đăng ký dự thi đầu vào có thể theo dõi lịch thi đầu vào dành cho sinh viên khóa tuyển sinh 2016 (kế hoạch thi dự kiến giữa tháng 9)

Thời gian và địa điểm :

-         Địa điểm: Phòng AI.3

-         Thời gian mở đăng ký : 8:00 ngày 06.09.2016

-         Thời gian hết hạn đăng ký : 23:59 ngày 11.09.2016

-         Thời hạn xử lý đăng ký : Từ 12/09/2016 đến hết ngày 16/09/2016 (Sinh viên ĐH Khoa học, Đại học Luật học Quân sự đợt 1 từ 5/9/2016 đến 2/10/2016 sẽ xử lý sau từ ngày 36/10/2016.

-         Sau tuần xử lý, các nhóm lớp sẽ được duyệt công bố và sẽ không tự hủy được ra khỏi nhóm nữa. SV lưu ý.

-            Sau khi hết thời hạn đăng ký học phần, nếu sinh viên không đăng ký được học phần vì một số lý do nào đó (trùng lịch, lớp HP bị đầy...) sinh viên phải in mẫu Đơn xin xử lý học phần ở cuối Thông báo này, điền đầy đủ thông tin và  nộp tại Phòng AI.3 - Văn phòng TT Ngoại ngữ không chuyên  để xử lý và xếp lớp trong điều kiện cho phép.

-            Phòng Đào tạo sẽ không xử lý cho bất kỳ sinh viên nào làm sai so với quy định đã thông báo trước đó.

-            Khi đến nộp Phiếu điều chỉnh đăng ký học phần, sinh viên cần thực hiện một số yều cầu sau:

ü  Điền đầy đủ tất cả các thông tin yêu cầu trên 2 phiếu .

ü  Mang theo thẻ sinh viên và Giấy CMND của mình, không chấp nhận người khác làm thay và chờ cho đến khi Phòng Đào tạo xử lý ĐKHP xong mới được ra về.

ü  Phải nghiên cứu TKB trước để đề xuất các phương án thực hiện việc điều chỉnh, Không chấp nhận bất cứ 1 lý do nào nằm ngoài chương trình học.(Có thể mang TKB tại trường đang học để đối chiếu).

-            Đây là công việc quan trọng, yêu cầu SV nghiêm túc thực hiện

Dưới đây là kế hoạch đăng ký học phần cụ thể :

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ NNKC HK I – ĐỢT I – NĂM HỌC 2016-2017 DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ 2 CÁC TRƯỜNG

I.                   Ngành Tiếng Anh

Tiếng Anh A2 :

1.      Từ Nhóm 1 - > Nhóm 26 : ( Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký : Sinh viên Đại học Khoa học và Đại học Luật.

-         Tham gia học Quân sự từ 5/9 – 2/10/2016 và bắt đầu học từ 3/10/2016

-         Đăng ký nhóm từ 5/9 đến 2/10/2016

-         4 tuần sau quân sự học 4 tiết và các tuần sau đó học 2 tiết, kéo dài đến hết tháng 12/2016

2.      Từ nhóm 27 - > Nhóm 50 : (Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký: SV Trường Đại học Khoa học học quân sự đợt 2

-         Bắt đầu  học từ 12/9/2016

-         Tham gia học Quân sự từ 3/10 – 30/10/2016 và bắt đầu học từ 3/10/2016

-         Đăng ký nhóm từ 5/9 đến 2/10/2016

-         3 tuần đầu học 4 tiết và các tuần sau đó học 3 tiết, kéo dài đến hết tháng 12/2016

3.      Từ nhóm 51 -> nhóm 90 : (Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký : SV Đại học Nông lâm

-         Lưu ý : SV một số ngành theo lớp truyền thống phải đăng ký theo nhóm lớp để khỏi ảnh hưởng đến kế hoạch thực tập nghề sau này,

-         1 tuần học 3 tiết và sẽ kéo dài lịch học đến hết tháng 12/2016.

-         Sinh viên chưa đăng ký học cấp độ A1 – HKI,  có thể theo dõi kế hoạch quân sự của từng trường để đăng ký nhóm theo khóa tuyển sinh 2016 trong học kỳ này .

Tiếng Anh B1

1.      Từ nhóm 1 -> nhóm 4 : ( Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký : SV Trường Đại học Khoa học, Nông lâm, Luật đã đăng ký các nhóm B1 học giáo trình LIFE ở học kỳ 2 năm học 2015-2016

-         Do những nhóm này học tiếp tục từ A2 giáo trình LIFE lên B1 và tập hợp của 3 trường, vì vậy kế hoạch học chủ yếu vào tối thứ 6, cả ngày thứ 7, ngày học 4 tiết, tối 3 tiết)

2.      Từ nhóm 5 -> nhóm 35 : ( Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký : SV Trường Đại học Sư phạm

-         Bắt đầu  học từ 12/9/2016

-         Tham gia học Quân sự từ 28/1125/12/2016

-         Đăng ký nhóm từ 5/9 đến 12/9/2016

-         Tuần học 3 tiết, kéo dài đến hết tháng 11, nghỉ tham gia học quân sự, sau đó tiếp tục học cho đến hết chương trình

3.      Từ nhóm 36 -> Nhóm 90 : (Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký : SV các Trường còn lại

II.               Các ngành khác :

Đối tượng đăng ký: Sinh viên của tất cả các trường / khoa đã chọn những ngoại ngữ này để học, không có kế hoạch riêng cho trường hoặc khoa nào

1.      Tiếng Pháp B1: 3 nhóm

2.      Tiếng Trung B1 : 9 nhóm, trong đó

a.      2 nhóm YHCT học sáng thứ 5 hoặc đăng ký những nhóm không phải trường ĐHSP

b.      2 nhóm ĐH Sư phạm đi học quân sự từ 28/11 đến hết ngày 25/12/2016, SV các trường khác không được đăng ký vào 2 nhóm này

c.      5 nhóm còn lại dành cho SV Ngoại ngữ và SV các trường có đăng ký học ngoại ngữ là tiếng Trung.

3.      Tiếng Nhật B1 : 5 nhóm

4.      Tiếng Hàn B1 : 8 nhóm

5.      Tiếng Hàn A2: 1 nhóm (học lại)

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số: ……./HL-NNKC                                                                                                                                                                                                                             Mẫu 03/ĐT-NNKC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

ĐƠN XIN XỬ LÝ HỌC PHẦN 

HỌC KỲ:….. NĂM HỌC: 201… - 201…

 

                         Kính gửi: - Phòng Đào tạo, trường ĐH Ngoại ngữ. 

                                         - Tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên;     

 Tôi tên là:……………………………………………………………………

             Mã SV:……………………………………………………………………… 

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………. 

            Ngành học :………………………………………………………………… 

            Trường / khoa :…………………………………………………………….. 

1) Xin bổ sung tên tôi vào trong dang sách lớp học phần: 

Tiếng: …………….. Cấp độ:………. Nhóm:…… 

Thứ:…………..Tiết:…………Phòng học:……… 

Lý do:…………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

2) Xin chuyển tên tôi từ Tiếng: …………….. Cấp độ:………. Nhóm:…… sang 

Nhóm:…………… Thứ:…………..Tiết:…………Phòng học:……… 

Lý do………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

3) Xin hủy tên tôi trong danh sách lớp học phần: Tiếng……….. Cấp độ…..Nhóm:…. 

Lý do:……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….. 

(Sinh viên vòng số tương ứng với yêu cầu của mình và điền đầy đủ các thông tin cần thiết). 

                                                                                    Huế, ngày       tháng     năm 201….   

                                                                                                     Người làm đơn