Đăng nhập
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN SINH ĐẠI HỌC BỔ SUNG ĐỢT 1 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC HUẾ NĂM 2016 [21/08/2016]

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo xét tuyển sinh đại học bổ sung đợt 1 cho các ngành. Thí sinh theo đường link dưới đây để đọc thông báo và làm theo hướng dẫn cụ thể.

http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-tin-tuyen-sinh-dh-nam-2016