Đăng nhập
THÔNG BÁO VV PHÁT CHỨNG CHỈ NNKC CÁC ĐỢT THI 28/06/2015, 20/3/2016 VÀ 29/5/2016 [17/08/2016]

Phòng Đào tạo thông báo đến các sinh viên đã đăng ký in cấp chứng chỉ đợt 1:

- Hiện nay chứng chỉ NNKC đợt thi 28/06/2015 và 20/03/2016 đã có, sinh viên đến nhận tai phòng A.I.3 vào 2 ngày thứ 4 thứ 6 hàng tuần (trong giờ hành chính).

- Chứng chỉ NNKC đợt thi 29-30-31/05/2016 sẽ được cấp phát dự kiến vào đầu tháng 9 (sẽ có thông báo sau).

Sinh viên có liên quan lưu ý theo dõi để thực hiện.