Đăng nhập
THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN NNKC, HỌC KỲ 3, NĂM HỌC 2023-2024 (ĐỢT 4) [09/07/2024]

THÔNG BÁO

(Về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ 3, năm học 2023-2024

                                                       Đợt 4 - tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế)

            Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ 3, năm học 2023-2024 (Đợt 4) cụ thể như sau:

Thời gian học: Từ 22/7/2024 đến 25/8/2024

Thời gian thi hết cấp độ: Dự kiến 6/10/2024 (sẽ có thông báo cụ thể).

Thời gian đăng ký:

-         Thời gian mở đăng ký: ngày 09/07/2024;

-         Thời gian hết hạn đăng ký: ngày 15/07/2024;

-         Bắt đầu học từ 22/7/2023 (theo đúng TKB đã đăng ký).

Hướng dẫn đăng ký

Trước khi đăng ký lớp học phần sinh viên phải đọc kỹ thông báo và làm theo những bước dưới đây để thuận lợi hơn trong việc đăng ký học phần.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản cá nhân; Sinh viên không đăng nhập được liên hệ CV. Trương Văn An (ZALO: 0905.334.446) để được cấp lại mật khẩu.

Bước 2: Chọn Thiết lập học kỳ tác nghiệp: Học kỳ 3 – Năm học 2023-2024 (Góc trên bên trái màn hình);

Bước 3: Vào menu Đăng ký lớp học phần để đăng ký nhóm, có nhiều nhóm trên nhiều trang khác nhauSinh viên tìm tên nhóm có ký hiệu (Đợt 4) để đăng ký.

Bước 4: Phòng Đào tạo sẽ duyệt công bố trong ngày 16/7/2024. Những nhóm lớp trên 20 người sẽ bắt đầu học từ 22/7/2024, những nhóm dưới 20 người thì liên hệ phòng Đào tạo để xử lý đăng ký vào các nhóm khác.

Lưu ý :

1.      * Trong thời gian đăng ký, sinh viên muốn đổi nhóm học có thể tự bấm hủy trong tài khoản và đăng ký sang nhóm mới.

2.     * Các cấp độ A1,A2 không phân biệt học lại và học mới, sinh viên nào chưa học hoặc học lại có thể đăng ký học trong kỳ hè này để kịp tiến độ học tập.

3.     * Cấp độ B1 có phân loại nhóm học lại và học lần 1, sinh viên học lại có thể vào lớp học lần 1 để đăng ký và học lại kiến thức. Học phần học lại chỉ ôn kiến thức 15 tiết, 30 tiết là ôn tập theo hướng dẫn của GV, vì vậy sinh viên chưa tham gia học B1 không nên đăng ký vào những nhóm học lại.

4.     * Học kỳ 3 là học kỳ không tín miễn giảm học phí và không tính là lần 1 đối với sinh viên các ngành sư phạm hoặc đối tượng chính sách, miễn giảm.

    Kế hoạch cụ thể và giải đáp thắc mắc, xử lý đăng ký: SV vào đúng nhóm zalo sau để nhận thông báo cụ thể và cập nhật sớm nhất)

Tiếng Anh A1: https://zalo.me/g/hxpuks822

Tiếng Anh A2: https://zalo.me/g/ealfus101

Tiếng Anh B1: https://zalo.me/g/geeetv833

Tiếng Trung (A1,A2,B1): https://zalo.me/g/aqwbjq200

Tiếng Hàn (A1,A2,B1): https://zalo.me/g/tkcacj131

Tiếng Nhật (A1,A2,B1): https://zalo.me/g/xncinj495

Tiếng Pháp (A1,A2,B1):https://zalo.me/g/ztxboa983

 

Đây là kế hoạch học kỳ 3, đợt 4, năm học 2023-2024, đề nghị tất cả các sinh viên đăng ký đúng kế hoạch và theo dõi các thông báo tiếp theo.