Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XEM LẠI BÀI THI NNKC ĐỢT 2, NĂM 2024 - ĐỢT THI NGÀY 12/5/2024 [12/06/2024]

PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO

Kết quả xem lại bài thi NNKC đợt thi từ ngày 12/5/2024 đã được cập nhật vào tài khoản cá nhân của Sinh viên.

Những sinh viên có kết quả thay đổi sau đợt xem lại bài thi này, nếu đã đăng ký học lại các lớp học đợt 3, Hk3 nhưng SV không hủy được liên hệ CV. Trần Thiện Đạt để xử lý hủy (Chỉ áp dụng cho các sinh viên có kết quả thay đổi sau khi xem lại bài thi)

Phòng Đào tạo sẽ cập nhật số vào sổ cho những sinh viên đủ điều kiện bổ sung. SV theo dõi ở mục kết quả học tập.

 

Đối tượng 4 kỹ năng có thay đổi điểm, tra cứu số hiệu ở Trang thông báo, in mẫu đơn và nộp tại phòng A103 nếu có nhu cầu đăng ký cấp giấy. Phòng Đào tạo gia hạn nộp đăng ký cấp phát giấy chứng nhận NNKC đến hết ngày thứ 6 (14/06/2024).