Đăng nhập
THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN HỌC KỲ 2 ĐỢT 1,2 VÀ HỌC KỲ 3 ĐỢT 3 NĂM HỌC 2023-2024 [16/05/2024]

THÔNG BÁO

Về việc thu học phí học ngoại ngữ không chuyên học kỳ II, đợt 1,2 và học kỳ III, đợt 3, năm học 2023-2024

Căn cứ theo Nghị định 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

 Căn cứ theo công văn số 535/ĐHH-KHTCCSVC ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Đại học Huế về việc Quy định mức thu học phí, miễn giảm học phí và thanh toán giảng dạy nội bộ từ năm học 2023-2024 đến năm học 2026-2027;

Để kịp tiến độ theo kế hoạch đào tạo ngoại ngữ không chuyên (NNKC) năm học 2023-2024, Trường Đại học ngoại ngữ, Đại học Huế (ĐHNN) thông báo cho tất cả sinh viên của Đại học huế (ĐHH) đã và đang học Ngoại ngữ không chuyên (NNKC) tại trường ĐHNN về việc thu học phí NNKC học kỳ II đợt 1,2 và học kỳ III (đợt 3) năm học 2023-2024 như sau:  

1.Mức thu:

- Mức học phí NNKC thu của học phí học kỳ 2, năm học 2023-2024: 360.000đ/tín chỉ.

- Mức học phí NNKC thu của các SV đăng ký học kỳ 3, lớp mở trong thời điểm học kỳ 2 của năm học 2023-2024: 360.000đ/1 tín chỉ.

Sinh viên thực hiện nộp tiền học phí tương ứng với số tín chỉ đã đăng ký của học kỳ này. 

2.Thời gian, hình thức và địa điểm nộp học phí:

Hình thức nộp học phí: Có 2 hình thức sinh viên có thể nộp

-  Nộp tiền qua ứng dụng thu hộ của Viettel Money (dành cho những sinh viên không nộp trực tiếp hoặc nộp muộn) bắt đầu từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/06/2024. Hướng dẫn nộp xem link này: https://flts.huflis.edu.vn/Home/Announcement/3224

-  Nộp tiền mặt tại Trường ĐHNN từ ngày 03/06/2024 đến ngày 07/06/2024 (Khung giờ nộp: sáng từ 8h đến 10h30; chiều từ 14h đến16h30).

Địa điểm nộp học phí trực tiếp: Phòng A103, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, TP Huế

Sinh viên được xếp lịch thi hết cấp độ và đầu ra (3 kỹ năng) NNKC sau khi đã hoàn thành việc nộp học phí.

Mọi thắc mắc về học phí và các vấn đề liên quan đến học phí, xin vui lòng liên hệ chuyên viên Lê Thị Mai Thảo, Phòng KHTC-CSVC (sđt: 0945.244.499) để được xử lý và giải đáp.

Mọi vấn đề về miễn giảm học phí, ... sinh viên liên hệ chuyên viên Trương Văn An, phòng Đào tạo (ĐT: 0905.334.446) để được xử lý. (Những sinh viên được miễn giảm học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và Nghị định số 116/2020/NĐ-CP không phải nộp học phí trong học kỳ 2 năm học 2023-2024, hiện tại các Trường chưa làm xong chế độ miễn giảm học phí cho sinh viên trong học kỳ 2 năm học 2023-2024).

Vậy Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên của các trường đại học, khoa thành viên trực thuộc Đại học Huế đang theo học NNKC tại Trường được biết và thực hiện./.