Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI ĐẦU VÀO NNKC ĐỢT THI 17/12/2023 [26/12/2023]
Phòng Đào tạo đã hoàn tất công bố điểm thi khảo sát đầu vào NNKC vào tài khoản cá nhân của sinh viên. Sinh viên nào chưa có kết quả, liên hệ Phòng Đào tạo để được bổ sung.

Sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân để xem điểm thi, Mục đăng ký ngoại ngữ.

Dự kiến tháng 1, Phòng Đào tạo sẽ triển khai kế hoạch đăng ký các học phần NNKC và hướng dẫn cách thức đăng ký và tham gia nhóm học phân thuộc học kỳ 2 và học kỳ 3 (đợt 2) năm học 2023-2024.

Sinh viên liên tục theo dõi các thông tin tại Website: https://flts.huflis.edu.vn, các nhóm zalo đầu vào và trang fanpage NNKC  

https://www.facebook.com/QuanlyNgoaingukhongchuyen