Đăng nhập
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC DO MƯA LŨ [14/11/2023]

Do tình hình mưa lớn tiếp tục cộng thêm điều tiết hồ chứa nước, Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo: Toàn thể sinh viên chính quy, học viên các hệ đang đào tạo và sinh viên thuộc ĐHH đang học NNKC được nghỉ học ngày thứ 4 (15/11/2023). Sinh viên, học viên liên tục theo dõi tình hình từ trường để chủ động trong các công việc và học tập.