Đăng nhập
Về kế hoạch nộp học phí và thi hết cấp độ Ngoại ngữ không chuyên học kỳ 3 đợt 3 năm học 2015-2016 [09/08/2016]

  Trường Đại học Ngoại ngữ xin thông báo kế hoạch nộp học phí và lịch thi hết cấp độ NNKC học kỳ 3 đợt 3 năm học 2015-2016 như sau:

- Thu học phí:  từ ngày 10/08 đến ngày 17/08/2016 tại ngân hàng Vietcombank.

(Sinh viên theo đường link http://flts.hueuni.edu.vn/Home/Announcement/284 để đọc thông báo và làm theo hướng dẫn nộp học phí)

Đề nghị sinh viên có liên quan kiểm tra tài khoản của mình, nếu còn nợ học phí phải hoàn thành đầy đủ theo đúng thời gian trên, nếu không sẽ không đủ điều kiện dự thi hết cấp độ.

- Lịch thi dự kiến: 24 & 25/08/2016 (Thi trên máy tính)

Trước ngày thi 02 ngày, sinh viên vào tài khoản của mình để xem lịch thi chính thức (ngày thi, xuất thi, phòng thi). Nếu có vấn đề gì liên hệ chuyên viên Hiếu tại phòng Đào tạo để được giải quyết trước ngày 23.08.2016  (Lưu ý: Sinh viên phải chọn học kỳ tác nghiệp là học kỳ 3 năm học 2015- 2016 để xem được lịch thi và phòng thi).

 - Trường đề nghị tất cả giảng viên phải hoàn thành nhập, công bố điểm Quá trình, điểm nói vào phần mềm Quản lý NNKC trước ngày 20.08.2016.

- Ngoài ra, những sinh viên không thi được đợt thi HCĐ tiếng anh A1,A2 học lại (học kỳ 3 năm học 2015/2016) ngày 25 & 26/06/2016 có lí do chính đáng (chưa nộp học phí, ốm đau, bận đi thực tế…..) sẽ được thi lại bổ sung trong đợt thi này. Sinh viên nộp đơn xin thi lại tại phòng Đào tạo (từ ngày 17 – 19/08/2016).

 


Số: ……./KTĐ-NNKC-Mẫu 07/ĐT            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT  NAM

  Độc lập - Tự do -Hạnh phúc   

 

ĐƠN XIN THI LẠI LẦN 2

 

Kính gửi: -     Tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên

-         Phòng đào tạo trường Đại học Ngoại Ngữ

Tôi tên là : …………………………………………………………………………………

Mã SV: ……………………………………………………………………………………

Ngành học : ………………………………………………………………………………..

Trường/ Khoa: ……………………………………………………………………………..

Số ĐT: ……………………………………………………………………………………

Đã hoàn thành lớp Ngoại ngữ không chuyên tiếng ………  Cấp độ ……….

nhóm ……      học kỳ……..   năm học………..……

Trong kỳ thi lần 1 tôi không dự thi vì : (Sinh viên vòng tròn lý do tương ứng)

1.      Còn nợ học phí không được xếp lịch thi (nay đã nộp và kèm theo bản photo biên lai thu học phí) ;

2.      Đã được xếp lịch thi vào ngày ……………. Xuất……. giờ…… Phòng……….. nhưng không thể dự thi vì: ………………………………………………………..

Tôi xin gửi kèm theo photo xác nhận lý do vắng thi là………………………………………………………………………………….

Tôi làm đơn này kính đề nghị phòng Đào tạo trường Đại học Ngoại Ngữ xếp cho tôi dự thi hết cấp độ ………  ngày……………………….

(Lưu ý : Sau khi được xếp lịch thi 02 lần mà không dự thi sinh viên sẽ hết quyền dự cấp độ đó và phải học lại.)

 

Huế, ngày …… tháng ….. năm  20….

                                                                                                                                                                     Người làm đơn