Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XEM LẠI BÀI THI NNKC, ĐỢT THI TỪ 23/09/2023 ĐẾN 24/09/2023 [27/10/2023]

PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO

Kết quả xem lại bài thi NNKC đợt thi từ ngày 23/09/2023 đến 24/09/2023 đã được cập nhật vào tài khoản cá nhân của Sinh viên.

Những sinh viên có kết quả thay đổi, nếu đã đăng ký học lại các lớp học đợt 1, Hk3, thì tự bấm nút hủy đăng ký trước ngày 29/10/2023. Sau thời gian trên hệ thống sẽ tự khóa. Những SV không hủy được liên hệ CV. Trần Thiện Đạt để xử lý hủy (Chỉ áp dụng cho các sinh viên có kết quả thay đổi sau khi xem lại bài thi)

Phòng Đào tạo sẽ cập nhật số vào sổ cho những sinh viên đủ điều kiện bổ sung. SV theo dõi ở mục kết quả học tập.

Phòng Đào tạo gia hạn nộp đăng ký cấp phát giấy chứng nhận NNKC đến hết ngày thứ 3 (31/10/2023).