Đăng nhập
THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN NNKC, HỌC KỲ 3, ĐỢT 1, NĂM HỌC 2023-2024 CHO CÁC SINH VIÊN HỌC LẠI CẤP ĐỘ [25/09/2023]

THÔNG BÁO

(Về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ III,năm học 2023-2024

Đợt 1 - tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế)

 

            Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ III, năm học 2023-2024 (Đợt 1) cụ thể như sau:

Thời gian học: Từ 02/10/2023 đến 23/12/2023

Thời gian thi hết cấp độ: Dự kiến tháng 12/2022 (sẽ có thông báo cụ thể).

Thời gian đăng ký:

-         Thời gian mở đăng ký: ngày 25/9/2023;

-         Thời gian hết hạn đăng ký: ngày 06/10/2023;

-         Bắt đầu học theo kế hoạch từ 07/10/2023.

Hướng dẫn đăng ký

Trước khi đăng ký lớp học phần sinh viên phải đọc kỹ thông báo và làm theo những bước dưới đây để thuận lợi hơn trong việc đăng ký tín chỉ.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản cá nhân; Sinh viên không đăng nhập được liên hệ CV. Trương Văn An (0905.334.446) để được cấp lại mật khẩu.

Bước 2: Chọn Thiết lập học kỳ tác nghiệp: Học kỳ 3 – Năm học 2023-2024 (Góc trên bên trái màn hình);

Bước 3: Vào menu KẾ HOẠCH HỌC TẬP để đăng ký nhóm, có nhiều nhóm trên nhiều trang khác nhau, Sinh viên tìm tên nhóm có ký hiệu (Lần 2 – Đợt 1) để đăng ký.

Bước 4: Phòng Đào tạo sẽ duyệt công bố trong ngày05/10/2023. Những nhóm lớp trên 20 người sẽ bắt đầu học từ 07/10/2023, những nhóm dưới 20 người thì liên hệ phòng Đào tạo để xử lý đăng ký vào các nhóm khác.

Trong thời gian đăng ký, sinh viên muốn đổi nhóm học có thể tự bấm hủy trong tài khoản và đăng ký sang nhóm mới.

Kế hoạch cụ thể: SV vào đúng nhóm zalo sau để nhận thông báo cụ thể và cập nhật sớm nhất)

Tiếng Anh A1 (Từ nhóm 1 đến nhóm 5): https://zalo.me/g/iqaszm995

Tiếng Anh A2 (Từ nhóm 1 đến nhóm 5): https://zalo.me/g/bwliqa214

Tiếng Anh B1 (Từ nhóm 1 đến nhóm 5): https://zalo.me/g/cuqhtb881

 

Đây là kế hoạch học kỳ 3, đợt 1, năm học 2023-2024, đề nghị tất cả các sinh viên đăng ký đúng kế hoạch và theo dõi các thông báo tiếp theo.