Đăng nhập
THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ LỚP HỌC PHẦN NNKC, HỌC KỲ 1, ĐỢT 2 NĂM HỌC 2023-2024 [25/09/2023]

THÔNG BÁO

(Về việc mở đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên, học kỳ I, năm học 2023-2024

Đợt 2, tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế)

 

            Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên, học kỳ I,đợt 2, năm học 2023 – 2024, thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

-         Thời gian mở đăng ký trên tài khoản cá nhân: từ ngày 25/9/2023;

-         Thời gian hết hạn đăng ký: 23h59’ ngày 01/10/2023;

(Trong khoảng thời gian đăng ký trực tuyến, Phòng ĐT sẽ tùy tình hình và gia tăng số lượng sinh viên ở mỗi nhóm)

-         Bắt đầu học 02/10/2023, học trực tiếp tại Giảng đường A, Trường Đại học Ngoại ngữ, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Tp Huế

Trước khi đăng ký lớp học phần sinh viên phải đọc kỹ thông báo và làm theo những bước dưới đây để thuận lợi hơn trong việc đăng ký học phần.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản cá nhân, cập nhật Thông tin cá nhân (nếu xuất hiện bảng yêu cầu bổ sung) và bấm lưu ở hình đĩa mềm  phía bên phải ô cần cập nhật.

Sinh viên không đăng nhập được liên hệ CV. Trương Văn An (0905.334.446) để được cấp lại mật khẩu.

Bước 2: Chọn Thiết lập học kỳ tác nghiệp, chọn Học kỳ 1 – Năm học 2023-2024 (Góc trên bên trái màn hình);

Bước 3: Vào menu KẾ HOẠCH HỌC TẬP để đăng ký. Đối với những nhóm học phần tiếng Anh, sinh viên tìm những nhóm có chữ ĐỢT 2 để xem kế hoạch và đăng ký. Trong thời gian đăng ký trực tuyến, sinh viên có thể tự hủy và đăng ký nhóm học mới.

Lưu ý:

·        Sinh viên xem kỹ các lịch học dưới đây trước khi đăng ký học phần, sau đó vào nhóm Zalo tương ứng để nhận các thông báo từ Trường và các đơn vị liên quan.

·        Sinh viên trường Đại học Kinh tế (năm 1), Đại học Sư phạm (năm 2) có kế hoạch học quân sự trong học kỳ này, KHÔNG đăng ký vào đợt học này và chờ kế hoạch của học kỳ 2, năm học 2022-2023, các khóa khác đăng ký bình thường.

·        Sinh viên thuộc các đối tượng miễn giảm học phí, bắt buộc phải đăng ký chọn ngoại ngữ theo học NNKC là ngoại ngữ chính để được tính miễn giảm học phí. Sinh viên không thực hiện đúng hoặc chọn sai sẽ mất quyền lợi ưu tiên của bản thân. Đây là quyền lợi, đề nghị sinh viên thuộc các đối tượng miễn giảm lưu ý và đăng ký chọn 1 ngoại ngữ chính thức.

·        Sinh viên học lại các cấp độ sẽ có đăng ký học ở Học kỳ 3, đợt 1, năm học 2023-2024.

Dưới đây là danh sách các lớp học phần và nhóm Zalo tương ứng.

I.                   Tiếng Anh

Tiếng Anh A1 (Đợt 2): Từ nhóm 1 đến nhóm 44: https://zalo.me/g/oecoiy530

Tiếng Anh A2 (Đợt 2): Từ nhóm 31 đến nhóm 47: https://zalo.me/g/dgiwii384

Tiếng Anh B1 (Đợt 2): Từ nhóm 37 đến nhóm 42:

https://zalo.me/g/sskdpd513 hoặc https://zalo.me/g/jtytih246

STT

Mã HP

Tên lớp học phần

Số
TC

Ngày
bắt đầu

Thứ

Tiết học

Phòng học

5

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Đợt 2) - Nhóm 5

2

02/10/2023

5

3 - 5

A202

6

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Đợt 2) - Nhóm 6

2

02/10/2023

7

7 - 9

A203

7

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Đợt 2) - Nhóm 7

2

02/10/2023

2

1 - 3

A204

8

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Đợt 2) - Nhóm 8

2

02/10/2023

5

1 - 3

A204

9

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Đợt 2) - Nhóm 9

2

02/10/2023

2

3 - 5

A205

10

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Đợt 2) - Nhóm 10

2

02/10/2023

3

1 - 3

A205

11

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Đợt 2) - Nhóm 11

2

02/10/2023

2

7 - 9

A205

12

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Đợt 2) - Nhóm 12

2

02/10/2023

4

7 - 9

A205

13

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Đợt 2) - Nhóm 13

2

02/10/2023

5

7 - 9

A205

14

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Đợt 2) - Nhóm 14

2

02/10/2023

5

1 - 3

A205

15

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Đợt 2) - Nhóm 15

2

02/10/2023

6

7 - 9

A205

16

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Đợt 2) - Nhóm 16

2

02/10/2023

2

3 - 5

A207

17

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Đợt 2) - Nhóm 17

2

02/10/2023

3

1 - 3

A207

18

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Đợt 2) - Nhóm 18

2

02/10/2023

4

3 - 5

A207

19

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Đợt 2) - Nhóm 19

2

02/10/2023

5

3 - 5

A207

20

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Đợt 2) - Nhóm 20

2

02/10/2023

6

1 - 3

A207

21

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Đợt 2) - Nhóm 21

2

02/10/2023

2

7 - 9

A207

22

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Đợt 2) - Nhóm 22

2

02/10/2023

3

7 - 9

A207

23

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Đợt 2) - Nhóm 23

2

02/10/2023

4

7 - 9

A207

24

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Đợt 2) - Nhóm 24

2

02/10/2023

5

7 - 9

A207

25

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Đợt 2) - Nhóm 25

2

02/10/2023

6

7 - 9

A207

26

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Đợt 2) - Nhóm 26

2

02/10/2023

7

7 - 9

A207

27

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Đợt 2) - Nhóm 27

2

02/10/2023

2

1 - 3

A208

28

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Đợt 2) - Nhóm 28

2

02/10/2023

3

3 - 5

A208

29

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Đợt 2) - Nhóm 29

2

02/10/2023

4

1 - 3

A208

30

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Đợt 2) - Nhóm 30

2

02/10/2023

5

3 - 5

A208

31

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Đợt 2) - Nhóm 31

2

02/10/2023

6

1 - 3

A208

32

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Đợt 2) - Nhóm 32

2

02/10/2023

7

1 - 3

A208

33

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Đợt 2) - Nhóm 33

2

02/10/2023

2

7 - 9

A208

34

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Đợt 2) - Nhóm 34

2

02/10/2023

3

7 - 9

A208

35

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Đợt 2) - Nhóm 35

2

02/10/2023

4

7 - 9

A208

36

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Đợt 2) - Nhóm 36

2

02/10/2023

5

7 - 9

A208

37

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Đợt 2) - Nhóm 37

2

02/10/2023

6

7 - 9

A208

38

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Đợt 2) - Nhóm 38

2

02/10/2023

7

7 - 9

A208

39

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Đợt 2) - Nhóm 39

2

02/10/2023

6

1 - 3

A301

40

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Đợt 2) - Nhóm 40

2

02/10/2023

5

1 - 3

A301

41

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Đợt 2) - Nhóm 41

2

02/10/2023

4

3 - 5

A301

42

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Đợt 2) - Nhóm 42

2

02/10/2023

3

1 - 3

A301

43

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Đợt 2) - Nhóm 43

2

02/10/2023

3

7 - 9

A301

44

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Đợt 2) - Nhóm 44

2

02/10/2023

5

7 - 9

A301

59

AKCA202

Tiếng Anh A2 (Đợt 2) - Nhóm 15

2

02/10/2023

2

1 - 3

A301

60

AKCA202

Tiếng Anh A2 (Đợt 2) - Nhóm 16

2

02/10/2023

2

7 - 9

A301

61

AKCA202

Tiếng Anh A2 (Đợt 2) - Nhóm 17

2

02/10/2023

4

7 - 9

A301

62

AKCA202

Tiếng Anh A2 (Đợt 2) - Nhóm 18

2

02/10/2023

6

7 - 9

A301

63

AKCA202

Tiếng Anh A2 (Đợt 2) - Nhóm 19

2

02/10/2023

7

1 - 3

A301

64

AKCA202

Tiếng Anh A2 (Đợt 2) - Nhóm 20

2

02/10/2023

7

7 - 9

A301

65

AKCA202

Tiếng Anh A2 (Đợt 2) - Nhóm 21

2

02/10/2023

2

3 - 5

A302

66

AKCA202

Tiếng Anh A2 (Đợt 2) - Nhóm 22

2

02/10/2023

3

1 - 3

A302

67

AKCA202

Tiếng Anh A2 (Đợt 2) - Nhóm 23

2

02/10/2023

4

3 - 5

A302

68

AKCA202

Tiếng Anh A2 (Đợt 2) - Nhóm 24

2

02/10/2023

5

1 - 3

A302

69

AKCA202

Tiếng Anh A2 (Đợt 2) - Nhóm 25

2

02/10/2023

6

3 - 5

A302

70

AKCA202

Tiếng Anh A2 (Đợt 2) - Nhóm 26

2

02/10/2023

7

1 - 3

A302

71

AKCA202

Tiếng Anh A2 (Đợt 2) - Nhóm 27

2

02/10/2023

7

7 - 9

A302

72

AKCA202

Tiếng Anh A2 (Đợt 2) - Nhóm 28

2

02/10/2023

2

7 - 9

A302

73

AKCA202

Tiếng Anh A2 (Đợt 2) - Nhóm 29

2

02/10/2023

3

7 - 9

A302

74

AKCA202

Tiếng Anh A2 (Đợt 2) - Nhóm 30

2

02/10/2023

4

7 - 9

A302

75

AKCA202

Tiếng Anh A2 (Đợt 2) - Nhóm 31

2

02/10/2023

5

7 - 9

A302

76

AKCA202

Tiếng Anh A2 (Đợt 2) - Nhóm 32

2

02/10/2023

6

7 - 9

A302

77

AKCA202

Tiếng Anh A2 (Đợt 2) - Nhóm 33

2

02/10/2023

2

7 - 9

A303

78

AKCA202

Tiếng Anh A2 (Đợt 2) - Nhóm 34

2

02/10/2023

4

7 - 9

A303

79

AKCA202

Tiếng Anh A2 (Đợt 2) - Nhóm 35

2

02/10/2023

6

7 - 9

A303

80

AKCA202

Tiếng Anh A2 (Đợt 2) - Nhóm 36

2

02/10/2023

5

1 - 3

A303

81

AKCA202

Tiếng Anh A2 (Đợt 2) - Nhóm 37

2

02/10/2023

4

3 - 5

A303

82

AKCA202

Tiếng Anh A2 (Đợt 2) - Nhóm 38

2

02/10/2023

3

1 - 3

A303

83

AKCA202

Tiếng Anh A2 (Đợt 2) - Nhóm 39

2

02/10/2023

3

7 - 9

A303

84

AKCA202

Tiếng Anh A2 (Đợt 2) - Nhóm 40

2

02/10/2023

5

7 - 9

A303

121

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Đợt 2) - Nhóm 37

3

02/10/2023

2

1 - 4

A303

122

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Đợt 2) - Nhóm 38

3

02/10/2023

6

1 - 4

A303

123

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Đợt 2) - Nhóm 39

3

02/10/2023

7

1 - 4

A303

124

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Đợt 2) - Nhóm 40

3

02/10/2023

7

6 - 9

A303

125

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Đợt 2) - Nhóm 41

3

02/10/2023

7

1 - 4

A304

126

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Đợt 2) - Nhóm 42

3

02/10/2023

7

6 - 9

A304

II.               Các ngoại ngữ khác:

1.   Nhóm Tiếng Hàn A1 (Đợt 2): Từ nhóm 1 đến nhóm 6: https://zalo.me/g/rmbcev247

STT

Mã HP

Tên lớp học phần

Số
TC

Ngày
bắt đầu

Thứ

Tiết học

Phòng học

STT

Mã HP

Tên lớp học phần

Số
TC

Ngày
bắt đầu

Thứ

Tiết học

Phòng học

1

HKCA102

Tiếng Hàn A1 - Nhóm 1

2

02/10/2023

2

10 - 12

A208

2

HKCA102

Tiếng Hàn A1 - Nhóm 2

2

02/10/2023

3

10 - 12

A208

3

HKCA102

Tiếng Hàn A1 - Nhóm 3

2

02/10/2023

4

10 - 12

A208

4

HKCA102

Tiếng Hàn A1 - Nhóm 4

2

02/10/2023

5

10 - 12

A208

5

HKCA102

Tiếng Hàn A1 - Nhóm 5

2

02/10/2023

6

10 - 12

A208

 

2.   Nhóm Tiếng Nhật A1 (Đợt 2): Từ nhóm 1 đến nhóm 2: https://zalo.me/g/ochtyj666

STT

Mã HP

Tên lớp học phần

Số
TC

Ngày
bắt đầu

Thứ

Tiết học

Phòng học

1

NKCA102

Tiếng Nhật A1 - Nhóm 1

2

02/10/2023

4

10 - 12

A207

2

NKCA102

Tiếng Nhật A1 - Nhóm 2

2

02/10/2023

5

10 - 12

A301

 

3.   Nhóm Tiếng Pháp A1 (Đợt 2): Từ nhóm 1 đến nhóm 2: https://zalo.me/g/mlewir650

STT

Mã HP

Tên lớp học phần

Số
TC

Ngày
bắt đầu

Thứ

Tiết học

Phòng học

1

PKCA102

Tiếng Pháp A1 - Nhóm 1

2

02/10/2023

7

1 - 3

A501

2

PKCA102

Tiếng Pháp A1 - Nhóm 2

2

02/10/2023

7

7 - 9

A501

 

4.   Nhóm Tiếng Trung A1 (Đợt 2): Từ nhóm 1 đến nhóm 6: https://zalo.me/g/swqtgk483

STT

Mã HP

Tên lớp học phần

Số
TC

Ngày
bắt đầu

Thứ

Tiết học

Phòng học

1

TKCA102

Tiếng Trung A1 - Nhóm 1

2

02/10/2023

4

10 - 12

A201

2

TKCA102

Tiếng Trung A1 - Nhóm 2

2

02/10/2023

7

1 - 3

A401

3

TKCA102

Tiếng Trung A1 - Nhóm 3

2

02/10/2023

7

7 - 9

A401

4

TKCA102

Tiếng Trung A1 - Nhóm 4

2

02/10/2023

3

10 - 12

A401

5

TKCA102

Tiếng Trung A1 - Nhóm 5

2

02/10/2023

5

10 - 12

A401

6

TKCA102

Tiếng Trung A1 - Nhóm 6

2

02/10/2023

6

10 - 12

A401

 

Thời gian học áp dụng tại trường Đại học Ngoại ngữ, đề nghị Sinh viên xem kỹ các mốc thời gian để đăng ký lớp học phần.

Đây là kế hoạch của học kỳ I, đợt 2, năm học 2023-2024, đề nghị tất cả các sinh viên đăng ký đúng kế hoạch và theo dõi các thông báo hướng dẫn tiếp theo. Kính đề quý lãnh đạo Phòng Đào tạo Đại học và Công tác sinh viên, các khoa giảng dạy Ngoại ngữ không chuyên và Tổ Giáo dục thường xuyên và Ngoại ngữ không chuyên thông báo cho tất cả giáo viên và sinh viên có liên quan biết để thực hiện.