Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI ĐẦU VÀO, ĐỢT THI TỪ NGÀY 17/09/2023 ĐẾN HẾT NGÀY 20/09/2023 [22/09/2023]
Phòng Đào tạo đã hoàn tất công bố điểm thi khảo sát đầu vào NNKC vào tài khoản cá nhân của sinh viên.

Sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân để xem điểm thi, Mục đăng ký ngoại ngữ.

Ngày 24/9/2023, Phòng Đào tạo sẽ triển khai kế hoạch đăng ký các học phần NNKC và hướng dẫn cách thức đăng ký và tham gia nhóm học.

Sinh viên liên tục theo dõi các thông tin tại Website: flts.huflis.edu.vn, các nhóm zalo đầu vào và trang fanpage NNKC  

https://www.facebook.com/QuanlyNgoaingukhongchuyen