Đăng nhập
THÔNG BÁO LIÊN QUAN ĐẾN ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN CHO SINH VIÊN THUỘC ĐHH (QUAN TRỌNG) [21/09/2023]

THÔNG BÁO

(Về việc kiểm tra đầu vào và học Ngoại ngữ không chuyên

đối với sinh viên năm thứ nhất)


Để ổn định và thống nhất hơn nữa hoạt động dạy và học Ngoại ngữ không chuyên (NNKC), bắt đầu từ năm học 2022-2023, Trường Đại học Ngoại ngữ điều chỉnh một số nội dung sau:

I/ Đối với sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ:

1. Sinh viên phải học NNKC ngay từ học kỳ 1 năm thứ nhất và hoàn thành (tối thiểu là học xong và đủ điểm Quá trình học tập) 03 học phần NNKC (A1, A2 và B1) trong 03 học kỳ đầu để từ học kỳ 4 bắt đầu học Ngoại ngữ 2 tổng hợp (NN2TH) cũng gồm 3 học phần với 7 tín chỉ giống như ngoại ngữ đã chọn NNKC. Những sinh viên chưa học xong 3 học phần NNKC sẽ không được đăng ký học NN2TH và sẽ bị chậm tiến độ học tập cũng như tốt nghiệp muộn.

2. Nếu sinh viên chọn học ngoại ngữ không chuyên là Tiếng Anh (bắt buộc kiểm tra đầu vào): Mỗi năm trường chỉ tổ chức 1 đợt kiểm tra duy nhất cho sinh viên năm thứ nhất của đợt tuyển sinh năm đó và dự kiến sẽ có 1 đợt bổ sung của năm học đó tùy theo tình hình thực tế và số lượng dự thi. Sinh viên phải dự kiểm tra đầu vào theo lịch đã bố trí của Trường, không được hoãn thi sang năm sau vì sẽ bị chậm học NNKC 1 năm. Kiểm tra đầu vào xong, sinh viên học Tiếng Anh A1 và A2 sẽ đăng ký học phần và học ngay.

3. Nếu sinh viên chọn học các ngoại ngữ khác: Chọn và đăng ký NNKC xong, sinh viên sẽ được xếp học cấp độ A1. Sinh viên đăng ký học cấp độ A1 các ngoại ngữ khác cùng đợt với sinh viên học Tiếng Anh A1.

4. Sinh viên đã chọn NNKC là ngoại ngữ nào thì NN2TH bắt buộc phải theo NNKC trước đó đã chọn. Sinh viên sẽ không đủ điều kiện xét tốt nghiệp nếu NNKC và NN2TH là 2 ngoại ngữ khác nhau.

5. Nếu sinh viên có chứng chỉ quốc tế tương ứng chuẩn đầu ra NNKC (theo QĐ số 1478  và QĐ số 939 kèm theo phụ lục ngày 06/07/2023 của ĐHH) thì sẽ xét miễn tương đương NNKC, tuy nhiên, sinh viên thuộc đối tượng này phải sắp xếp và hoàn thành kế hoạch học NN2 tổng hợp đúng tiến độ theo chương trình đào tạo. Mọi thắc mắc và cần giải đáp vui lòng liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo để được tư vấn.

 

II/ Đối với sinh viên các trường/khoa thành viên Đại học Huế

1. Nếu sinh viên chọn học ngoại ngữ là Tiếng Anh (bắt buộc kiểm tra đầu vào): Mỗi năm Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHNN) chỉ tổ chức 1 đợt kiểm tra đầu vào duy nhất cho sinh viên năm thứ nhất của đợt tuyển sinh năm đó và dự kiến sẽ có 1 đợt bổ sung của năm học đó tùy theo tình hình thực tế và số lượng dự thi. Sinh viên theo dõi và kết nối vào các nhóm trang tin, nhóm zalo của trường Đại học Ngoại ngữ để nắm chi tiết các thông tin 1 cách nhanh nhất. Sinh viên kiểm tra đầu vào và đăng ký học phần Tiếng Anh A1, A2 và B1 theo kế hoạch của Trường ĐHNN đã lên cho khóa ngành của mình. Không hoãn lại 1 năm vì sẽ không hoàn thành việc học NNKC trong 2 năm đầu.

2. Nếu sinh viên chọn học các ngoại ngữ khác: Theo kế hoạch của từng học kỳ, Phòng Đào tạo sẽ bố trí kế hoạch và sinh viên phải học xong NNKC trong 4 học kỳ đầu để đủ điều kiện và học các học phần chuyên môn tại trường đang theo học.

Sinh viên không dự kiểm tra, đăng ký học phần theo kế hoạch sẽ bị chậm tiến độ học tập. Trường Đại học ngoại ngữ không chịu trách nhiệm về việc chậm Tốt nghiệp sau này của sinh viên.

            Đây là hình thức kiểm tra đầu vào và đối tượng áp dụng hình thức đào tạo Ngoại ngữ không chuyên kể từ năm học 2022-2023, đề nghị tất cả các sinh viên đăng ký đúng kế hoạch và theo dõi các thông báo hướng dẫn tiếp theo. Kính đề quý lãnh đạo Phòng Đào tạo Đại học và Công tác sinh viên, các khoa giảng dạy Ngoại ngữ không chuyên và Tổ Giáo dục thường xuyên và Ngoại ngữ không chuyên thông báo cho tất cả giáo viên và sinh viên có liên quan biết để thực hiện.