Đăng nhập
THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN NNKC HỌC KỲ 1, ĐỢT 1, NĂM HỌC 2023-2024 [29/08/2023]

THÔNG BÁO

(Về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên, học kỳ 1, đợt 1, năm học 2023-2024

tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế)

 

            Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên, học kỳ I,năm học 2023 – 2024, thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

-         Thời gian mở đăng ký trên tài khoản cá nhân: từ ngày 29/08/2023;

-         Thời gian hết hạn đăng ký: ngày 07/09/2023;

(Trong khoảng thời gian đăng ký trực tuyến, Phòng ĐT sẽ tùy tình hình và gia tăng số lượng sinh viên ở mỗi nhóm)

-         Bắt đầu học 11/9/2023, học trực tiếp tại Giảng đường A, Trường Đại học Ngoại ngữ, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Tp Huế

Trước khi đăng ký lớp học phần sinh viên phải đọc kỹ thông báo và làm theo những bước dưới đây để thuận lợi hơn trong việc đăng ký học phần.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản cá nhân, cập nhật Thông tin cá nhân (nếu xuất hiện bảng yêu cầu bổ sung) và bấm lưu ở hình đĩa mềm  phía bên phải ô cần cập nhật.

Sinh viên không đăng nhập được liên hệ CV. Trương Văn An (Nhắn mã SV) qua ZALO (0905.334.446) trong giờ hành chính để được cấp lại mật khẩu .

Bước 2: Ngay học kỳ cũ đang tác nghiệp, SV chọn menu Đăng ký ngoại ngữ, chọn dòng chữ chuyển tiếp cấp độ. Sau khi thực hiện chuyển tiếp, SV sẽ thấy được kế hoạch chi tiết của cấp độ tiếp theo đó. Nếu sinh viên không chuyển được sang cấp độ mới, SV phải hoàn thành học phí còn nợ của các kỳ trước đó và điểm QTHT của học phần trước đó phải >=50.

Bước 3: Chọn Thiết lập học kỳ tác nghiệp, chọn Học kỳ 1 – Năm học 2023-2024 (Góc trên cao bên trái màn hình);

Bước 4: Vào menu Đăng ký lớp học phần để đăng ký nhóm (SV xem kỹ các lịch học dưới đây trước khi đăng ký học phần, xem kỹ kế hoạch và đăng ký nhóm. Sau khi đăng ký được nhóm học phần sinh viên vào nhóm Zalo tương ứng để nhận các thông báo từ Trường và các giảng viên tham gia giảng dạy). Mọi thắc mắc về kế hoạch xin liên hệ CV. Trần Thiện Đạt (0905559050) để được giải đáp.

Lưu ý:

Những sinh viên có kế hoạch học quân sự trong học kỳ này, cùng với thời gian của chương trình đào tạo, sinh viên không đăng ký vào đợt học này và chờ kế hoạch đợt 2 của Học kỳ 1 (dự kiến đầu tháng 10) hoặc kế hoạch của học kỳ 2, năm học 2023-2024.

Dưới đây là Danh sách các lớp học phần và nhóm Zalo tương ứng.

I.                   Tiếng Anh

Tiếng Anh A1: Từ nhóm 1 đến nhóm 4: https://zalo.me/g/oecoiy530

Tiếng Anh A2: Từ nhóm 1 đến nhóm 14: https://zalo.me/g/dgiwii384

Tiếng Anh B1: Từ nhóm 1 đến nhóm 17: https://zalo.me/g/sskdpd513

Tiếng Anh B1: Từ nhóm 18 đến nhóm 36: https://zalo.me/g/jtytih246

STT

Mã HP

Tên lớp học phần

Số
TC

Ngày
bắt đầu

Thứ

Tiết học

Phòng học

1

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Đợt 1) - Nhóm 1

2

11/09/2023

6

1 - 3

A204

2

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Đợt 1) - Nhóm 2

2

11/09/2023

7

7 - 9

A204

3

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Đợt 1) - Nhóm 3

2

11/09/2023

7

1 - 3

A205

4

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Đợt 1) - Nhóm 4

2

11/09/2023

7

7 - 9

A205

5

AKCA202

Tiếng Anh A2 (Đợt 1) - Nhóm 1

2

11/09/2023

2

1 - 2

A201

6

AKCA202

Tiếng Anh A2 (Đợt 1) - Nhóm 2

2

11/09/2023

3

4 - 5

A201

7

AKCA202

Tiếng Anh A2 (Đợt 1) - Nhóm 3

2

11/09/2023

5

1 - 2

A201

8

AKCA202

Tiếng Anh A2 (Đợt 1) - Nhóm 4

2

11/09/2023

6

4 - 5

A201

9

AKCA202

Tiếng Anh A2 (Đợt 1) - Nhóm 5

2

11/09/2023

4

6 - 7

A201

10

AKCA202

Tiếng Anh A2 (Đợt 1) - Nhóm 6

2

11/09/2023

5

6 - 7

A201

11

AKCA202

Tiếng Anh A2 (Đợt 1) - Nhóm 7

2

11/09/2023

2

4 - 5

A202

12

AKCA202

Tiếng Anh A2 (Đợt 1) - Nhóm 8

2

11/09/2023

3

1 - 2

A202

13

AKCA202

Tiếng Anh A2 (Đợt 1) - Nhóm 9

2

11/09/2023

4

4 - 5

A202

14

AKCA202

Tiếng Anh A2 (Đợt 1) - Nhóm 10

2

11/09/2023

5

1 - 2

A202

15

AKCA202

Tiếng Anh A2 (Đợt 1) - Nhóm 11

2

11/09/2023

6

1 - 2

A202

16

AKCA202

Tiếng Anh A2 (Đợt 1) - Nhóm 12

2

11/09/2023

3

6 - 7

A203

17

AKCA202

Tiếng Anh A2 (Đợt 1) - Nhóm 13

2

11/09/2023

3

10 - 12

A203

18

AKCA202

Tiếng Anh A2 (Đợt 1) - Nhóm 14

2

11/09/2023

5

10 - 12

A203

19

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Đợt 1) - Nhóm 1

3

11/09/2023

2

3 - 5

A201

20

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Đợt 1) - Nhóm 2

3

11/09/2023

3

1 - 3

A201

21

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Đợt 1) - Nhóm 3

3

11/09/2023

3

7 - 9

A201

22

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Đợt 1) - Nhóm 4

3

11/09/2023

5

3 - 5

A201

23

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Đợt 1) - Nhóm 5

3

11/09/2023

6

1 - 3

A201

24

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Đợt 1) - Nhóm 6

3

11/09/2023

6

7 - 9

A201

25

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Đợt 1) - Nhóm 7

3

11/09/2023

2

10 - 12

A201

26

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Đợt 1) - Nhóm 8

3

11/09/2023

3

10 - 12

A201

27

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Đợt 1) - Nhóm 9

3

11/09/2023

4

10 - 12

A201

28

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Đợt 1) - Nhóm 10

3

11/09/2023

5

10 - 12

A201

29

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Đợt 1) - Nhóm 11

3

11/09/2023

6

10 - 12

A201

30

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Đợt 1) - Nhóm 12

3

11/09/2023

2

1 - 3

A202

31

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Đợt 1) - Nhóm 13

3

11/09/2023

2

7 - 9

A202

32

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Đợt 1) - Nhóm 14

3

11/09/2023

3

3 - 5

A202

33

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Đợt 1) - Nhóm 15

3

11/09/2023

3

7 - 9

A202

34

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Đợt 1) - Nhóm 16

3

11/09/2023

4

1 - 3

A202

35

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Đợt 1) - Nhóm 17

3

11/09/2023

4

7 - 9

A202

36

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Đợt 1) - Nhóm 18

3

11/09/2023

5

3 - 5

A202

37

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Đợt 1) - Nhóm 19

3

11/09/2023

5

7 - 9

A202

38

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Đợt 1) - Nhóm 20

3

11/09/2023

6

3 - 5

A202

39

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Đợt 1) - Nhóm 21

3

11/09/2023

6

7 - 9

A202

40

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Đợt 1) - Nhóm 22

3

11/09/2023

2

1 - 3

A203

41

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Đợt 1) - Nhóm 23

3

11/09/2023

2

7 - 9

A203

42

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Đợt 1) - Nhóm 24

3

11/09/2023

3

3 - 5

A203

43

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Đợt 1) - Nhóm 25

3

11/09/2023

4

1 - 3

A203

44

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Đợt 1) - Nhóm 26

3

11/09/2023

4

7 - 9

A203

45

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Đợt 1) - Nhóm 27

3

11/09/2023

5

3 - 5

A203

46

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Đợt 1) - Nhóm 28

3

11/09/2023

6

1 - 3

A203

47

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Đợt 1) - Nhóm 29

3

11/09/2023

6

7 - 9

A203

48

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Đợt 1) - Nhóm 30

3

11/09/2023

2

7 - 9

A204

49

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Đợt 1) - Nhóm 31

3

11/09/2023

3

7 - 9

A204

50

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Đợt 1) - Nhóm 32

3

11/09/2023

4

7 - 9

A204

51

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Đợt 1) - Nhóm 33

3

11/09/2023

5

7 - 9

A204

52

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Đợt 1) - Nhóm 34

3

11/09/2023

6

7 - 9

A204

53

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Đợt 1) - Nhóm 35

3

11/09/2023

7

1 - 3

A201

54

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Đợt 1) - Nhóm 36

3

11/09/2023

7

7 - 9

A201

II.               Các ngoại ngữ khác:

1.      Nhóm Tiếng Hàn A2,B1: https://zalo.me/g/rmbcev247

STT

Mã HP

Tên lớp học phần

Số
TC

Ngày
bắt đầu

Thứ

Tiết học

Phòng học

1

HKCA202

Tiếng Hàn A2 (Đợt 1) - Nhóm 1

2

11/09/2023

2

10 - 12

A202

2

HKCA202

Tiếng Hàn A2 (Đợt 1) - Nhóm 2

2

11/09/2023

4

10 - 12

A203

3

HKCB103

Tiếng Hàn B1 (Đợt 1) - Nhóm 1

3

11/09/2023

3

10 - 12

A204

4

HKCB103

Tiếng Hàn B1 (Đợt 1) - Nhóm 2

3

11/09/2023

5

10 - 12

A204

5

HKCB103

Tiếng Hàn B1 (Đợt 1) - Nhóm 3

3

11/09/2023

6

10 - 12

A204

6

HKCB103

Tiếng Hàn B1 (Đợt 1) - Nhóm 4

3

11/09/2023

2

10 - 12

A203

 

2.      Nhóm Tiếng Nhật A2, B1: https://zalo.me/g/ochtyj666

STT

Mã HP

Tên lớp học phần

Số
TC

Ngày
bắt đầu

Thứ

Tiết học

Phòng học

1

NKCA202

Tiếng Nhật A2 (Đợt 1) - Nhóm 1

2

11/09/2023

7

1 - 3

A204

2

NKCB103

Tiếng Nhật B1 (Đợt 1) - Nhóm 1

3

11/09/2023

2

10 - 12

A204

3

NKCB103

Tiếng Nhật B1 (Đợt 1) - Nhóm 2

3

11/09/2023

4

10 - 12

A204

3.      Nhóm Tiếng Pháp A2, B1: https://zalo.me/g/mlewir650

STT

Mã HP

Tên lớp học phần

Số
TC

Ngày
bắt đầu

Thứ

Tiết học

Phòng học

1

PKCA202

Tiếng Pháp A2 (Đợt 1) - Nhóm 1

2

11/09/2023

6

10 - 12

A203

2

PKCB103

Tiếng Pháp B1 (Đợt 1) - Nhóm 1

3

11/09/2023

7

1 - 3

A203

3

PKCB103

Tiếng Pháp B1 (Đợt 1) - Nhóm 2

3

11/09/2023

7

7 - 9

A203

 4.      Nhóm Tiếng Trung A2, B1: https://zalo.me/g/swqtgk483

STT

Mã HP

Tên lớp học phần

Số
TC

Ngày
bắt đầu

Thứ

Tiết học

Phòng học

1

TKCA202

Tiếng Trung A2 (Đợt 1) - Nhóm 1

2

11/09/2023

7

1 - 4

A202

2

TKCA202

Tiếng Trung A2 (Đợt 1) - Nhóm 2

2

11/09/2023

7

6 - 9

A202

3

TKCB103

Tiếng Trung B1 (Đợt 1) - Nhóm 1

3

11/09/2023

3

10 - 12

A202

4

TKCB103

Tiếng Trung B1 (Đợt 1) - Nhóm 2

3

11/09/2023

4

10 - 12

A202

5

TKCB103

Tiếng Trung B1 (Đợt 1) - Nhóm 3

3

11/09/2023

5

10 - 12

A202

6

TKCB103

Tiếng Trung B1 (Đợt 1) - Nhóm 4

3

11/09/2023

6

10 - 12

A202

 

Thời gian học Ngoại ngữ không chuyên áp dụng tại trường Đại học Ngoại ngữ, đề nghị Sinh viên xem kỹ các mốc thời gian để đăng ký lớp học phần.

Đây là kế hoạch của học kỳ 1, đợt 1, năm học 2023-2024, đề nghị tất cả các sinh viên đăng ký đúng kế hoạch và theo dõi các thông báo hướng dẫn tiếp theo. Kính đề quý lãnh đạo Phòng Đào tạo Đại học và Công tác sinh viên, các khoa giảng dạy Ngoại ngữ không chuyên và Tổ Giáo dục thường xuyên và Ngoại ngữ không chuyên thông báo cho tất cả giáo viên và sinh viên có liên quan biết để thực hiện.