Đăng nhập
THÔNG BÁO CẬP NHẬT THÔNG TIN NƠI SINH (KHẨN) ĐỂ PHỤC VỤ IN ẤN CHỨNG CHỈ [04/08/2016]

 

Sinh viên đã đăng ký cấp chứng chỉ và nộp tiền nhanh chóng cập nhật chỉnh sửa thông tin cá nhân trực tiếp tại tài khoản cá nhân, cụ thể các bước như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản cá nhân

Bước 2: Click tên SV (góc phải màn hình, bên cạnh nút Thoát)

Bước 3: Điều chỉnh thông tin, nhập vào nơi sinh (chỉ ghi tỉnh, Thành phố, ví dụ: Quảng Trị)

Bước 4: Click nút lưu bên cạnh thông tin bổ sung (hình đĩa mềm) để cập nhật nơi sinh. Hệ thống sẽ thông báo kết quả cho bạn sau khi đã cập nhật thông tin Nơi sinh.

Đây là thông tin quan trọng được in trên chứng chỉ, vì vậy yêu cầu sinh viên đã thi Đạt 3 đợt thi trên thực hiện đúng với thông báo, hướng dẫn trên. Những sinh viên không cập nhật thông tin kịp thời sẽ không nhận chứng chỉ sau ngày 8/8/2016.