Đăng nhập
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2016 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC HUẾ [02/08/2016]

Thí sinh theo đường link sau để tải các file:

1. Thông tin tuyển sinh đại học năm 2016 của trường Đại học Ngoại ngữ và hướng dẫn đăng ký xét tuyển;

2. Phiếu đăng ký xét tuyển;

3. Hướng dẫn xét tuyển chi tiết.

http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-tin-tuyen-sinh-dh-nam-2016

Cần tư vấn tuyển sinh xin liên hệ: Phan Thanh Tiến, Phó Trường phòng Đào tạo, ĐT: 0901.131.369; 0904.111.195, email: pttiendhhue@gmail.com.