Đăng nhập
THÔNG BÁO HOÀN TRẢ HỌC PHÍ CHÊNH LỆCH NĂM HỌC 2022-2023 CHO SINH VIÊN CÁC LỚP NNKC [21/04/2023]

 

THÔNG BÁO

V/v chi trả học phí chênh lệch năm học 2022-2023 cho sinh viên các lớp NNKC học tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (do điều chỉnh mức thu theo NQ 165)

https://www.mediafire.com/file/oshpqqdjwzfx7mh/TB+Chi+trả+học+phí+chênh+lệch+-+NNKC_0001.pdf/file 

Thực hiện theo Quyết định số 187/QĐ-ĐHNN, ngày 10 tháng 03 năm 2023 quy định về việc sửa đổi khoản 1, Điều 1 của Quyết định số 1498/QĐ-ĐHNN ngày 22 tháng 08 năm 2022 quy định về mức thu học phí, miễn giảm học phí các hệ đào tạo thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế năm học 2022-2023, Nhà trường thông báo đến sinh viên các lớp NNKC đang theo học tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về thời gian và hình thức chi trả phần học phí chênh lệch đã thunăm học 2022-2023 như sau:

1.   Hình thức trả lại:Tiền mặt/chuyển khoản

-Trả trực tiếp bằng tiền mặt tại Trường Đại học Ngoại ngữ (Phòng A103).

-Chuyển khoản: những SV nào không thể đến Trường Đại học Ngoại ngữ để nhận trực tiếp phần chênh lệch học phí thì làm hồ sơ đề nghị thanh toán chuyển khoản gửi về Phòng KHTC&CSVC (Tầng 1, nhà 3 tầng, cửa số 1), Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (Địa chỉ: 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Thành phố Huế) (xem file Giấy đề nghị đính kèm). 

https://www.mediafire.com/file/vwu147a7xpcqnxq/Đơn+đề+nghị+chuyển+khoản+phần+chênh+lệch+HP+NNKC.doc/file

2. Thời gian dự kiến chi trả:

a.Trả trực tiếp theo 3 đợt: (Sáng từ 8h đến 10h30, chiều từ 14h đến 16h30)

- Đợt 1: Từ ngày 24/04/2023 đến ngày 27/04/2023 (đối với SV học cấp độ B1);

- Đợt 2: Từ ngày 08/05/2023 đến ngày 12/05/2023 (đối với SV học cấp độ A2);

- Đợt 3: Từ ngày 22/05/2023 đến ngày 26/05/2023 (đối với SV học cấp độ A1).

(Sinh viên đến nhận tiền phải mang theo giấy tờ tùy thân có dán ảnh: CCCD, thẻ sinh viên, bằng lái xe,...)

b. Trả theo hình thức chuyển khoản:

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 29/05/2023 đến hết ngày 19/06/2023.

Thời gian xử lý hồ sơ hoàn trả học phí: 10 ngày (tính từ ngày Phòng KHTC&CSVC nhận hồ sơ).

Lưu ýPhòng KHTC&CSVC sẽ không giải quyết những trường hợp quá hạn cho những SV không thực hiện việc nhận lại chênh lệch học phí theo thời hạn đã được thông báo nêu trên.

Kính đề nghị Lãnh đạo các khoa, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác Sinh viên phối hợp thông báo cho sinh viêncác lớp NNKC đang theo học tại Trường biết thông tin nội dung của thông báo./.