Đăng nhập
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THU HỌC PHÍ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN [19/04/2023]

Do cán bộ và chuyên viên phòng KHTC-CSVC của Trường tham gia đợt tập huấn Phòng cháy chữa cháy nên ngày thứ 5 (20/4/2023) không tiến hành thu học phí ngoại ngữ không chuyên được và sẽ tổ chức thu bù cho ngày này vào ngày thứ 2 (24/4/2023). Trường xin thông báo để những sinh viên có liên quan nắm vả hoàn thành việc đóng học phí theo quy định.