Đăng nhập
THÔNG BÁO ĐIỂM THI HẾT CẤP ĐỘ B1 VÀ ĐẦU RA NNKC ĐỢT THI TỪ NGÀY 02/04/2023 VÀ THỜI GIAN NHẬN ĐƠN XEM LẠI BÀI THI [12/04/2023]
THÔNG BÁO ĐIỂM THI HẾT CẤP ĐỘ B1 VÀ ĐẦU RA NNKC ĐỢT THI TỪ NGÀY 02/04/2023 VÀ THỜI GIAN NHẬN ĐƠN XEM LẠI BÀI THI

1/ HƯỚNG DẪN XEM ĐIỂM

Đối với sinh viên dự thi 3 kỹ năng trên máy tính (tất cả các cấp độ, đã thi Nói tại lớp): Xem điểm thi HCĐ tại mục Kết quả học tập, chọn đúng học kỳ tác nghiệp của học phần tương ứng để xem điểm thi. 

Đối với sinh viên, học viên dự thi cả 4 kỹ năng trên máy tính: Xem điểm thi tại mục Thi ĐGNL, mục Lịch thi đã đăng ký.

Nếu chưa có điểm thi, liên hệ CV. Trần Thiện Đạt (0905559050) để được kiểm tra và cập nhật.

Số hiệu sẽ được công bố trong ngày 12/4/2023. Quyết định đủ điều kiện NNKC sẽ được gửi về các trường trong tuần sau.

*** PHÒNG ĐÀO TẠO SẼ MỞ THÊM NHÓM HỌC LẠI HỌC KỲ 3, A1,A2,B1 TRONG TUẦN NÀY, SV CHỌN HỌC KỲ 3, NĂM HỌC 2022-2023 ĐỂ XEM LỊCH CÓ CHỮ ĐỢT 4 VÀ ĐĂNG KÝ. BẮT ĐẦU HỌC TỪ 22/4/2023.

2/ THỜI GIAN NHẬN ĐƠN XEM LẠI BÀI THI VÀ MẪU ĐƠN

Thời gian nhận đơn: Từ ngày 12/04/2023 đến hết ngày 17/04/2023; KHÔNG NHẬN ĐƠN NGÀY THỨ 7,CHỦ NHẬT.

Địa điểm nộp đơn: Phòng A103, CV. Nguyễn Thị Thanh Tâm, 02343.827.050

Mẫu đơn: https://www.mediafire.com/file/i37uimc3dm9uk4n/ĐƠN+XEM+LẠI+BÀI+THI+NNKC+3+KN.doc/file