Đăng nhập
DANH SÁCH THI HẾT CẤP ĐỘ B1 (3 KỸ NĂNG) HỌC KỲ 3 (LẦN 2 - ĐỢT 3 TỪ NHÓM 9 ĐẾN NHÓM 19) NĂM HỌC 2022-2023. [28/03/2023]

- Phòng Đào tạo đã lên danh sách phòng thi HẾT CẤP ĐỘ B1 (3 KỸ NĂNG) HỌC KỲ 3 (LẦN 2 - ĐỢT 3 TỪ NHÓM 9 ĐẾN NHÓM 19) NĂM HỌC 2022-2023 ĐỢT THI NGÀY 02/04/2023 trong tài khoản cá nhân của sinh viên.

- Hướng dẫn xem lịch thi:

 + Bước 1: SV đăng nhập vào tài khoản cá nhân, thiết lập đúng học kỳ tác nghiệp. 

 + Bước 2: Chọn mục KẾ HOẠCH HỌC TẬP để xem lịch thi.

Nếu không có lịch thi, SV làm tiếp các bước dưới đây: 

 + Bước 3: Chọn mục KẾT QUẢ HỌC TẬP để kiểm tra xem còn nợ học phí không (Để đủ điều kiện dự thi hết cấp độ, sinh viên phải hoàn thành học phí của các học phần ở học kỳ đang theo học và những học kỳ còn nợ trước đó).

 + Bước 4: Nếu còn nợ học phí, SV có thể nộp qua ứng dụng Viettelpay hoặc nộp trực tiếp tại tất cả các cửa hàng và điểm giao dịch của Viettel trên toàn quốc. 

 + Bước 5: Sau khi hoàn thành học phí còn nợ, Phòng Đào tạo sẽ quét lại học phí và tự động cập nhật danh sách dự thi cho SV. 

- Thời gian xử lý danh sách dự thi HCĐ:

 Chiều Thứ 3 (28/03/2023) gặp CV. Trần Đình Hiếu tại PHÒNG ĐÀO TẠO (15h đến 17h)