Đăng nhập
THÔNG BÁO CẬP NHẬT DỮ LIỆU DO LỖI SERVER TỪ NGÀY 11/3/2023 ĐẾN HẾT NGÀY 17/03/2023 [20/03/2023]

Từ ngày 11/3/2023 đến hết ngày 17/3/2023, hệ thống quản lý của trường gặp sự cố, một số công tác trong quản lý đào tạo cần được cập nhật thông tin lại, vì vậy, Phòng Đào tạo thông báo để SV biết thông tin và trực tiếp liên hệ các Chuyên viên phụ trách sau để bổ sung lại thông tin trong giai đoạn sự cố trên:

1/ XỬ LÝ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN/ HỦY HỌC PHẦN (HỆ CHÍNH QUY VÀ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN)

Sv đăng nhập tài khoản cá nhân, nếu đã từng xử lý hủy nhưng trên tài khoản vẫn còn lịch, hoặc đã đăng ký được lớp học phần nhưng hiện tại không có lịch học, liên hệ 2 chuyên viên sau để xử lý. Nếu đã tham gia học, GV điểm danh không có tên, liên hệ phòng ĐT để bổ sung vào DS.

Hiện tại các nhóm học phần Tiếng Trung, Nhật, Hàn, Pháp B1, đã được mở gia hạn đăng ký học phần đến hết ngày 24/3/2023.

Thời gian xử lý cập nhật lại dữ liệu: từ ngày 20/3/2023 đến hết ngày 24/3/2023;

- CV. Trần Thiện Đạt, 0905559050, zalo (QL ngoại ngữ không chuyên);

- CV. Đàm Đức Đạt, 0983.159.776, zalo (QL hệ chính quy)

2/ XỬ LÝ VẤN ĐỀ VỀ VIỆC NỘP HỌC PHÍ (HỆ CHÍNH QUY VÀ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN)

Sau khi được xử lý đăng ký cập nhật lại hệ thống, nếu Sv đã nộp học phí mà hệ thống chưa cập nhật, SV liên hệ 2 CV sau để được xử lý: 

- CV. Trần Thiện Đạt, 0905559050, zalo (xử lý vào lại đúng nhóm học phần NNKC);

- KTV. Lê Thị Kim Phụng, 0826.755.880, zalo (xử lý cập nhật lại học phí đã từng nộp qua viettel money)

3/ HẠN NỘP HỌC PHÍ BỔ SUNG CHO CÁC LỚP HỌC KỲ 3 ĐỢT 3, VÀ HỌC KỲ 2, ĐỢT 1:

Sinh viên thực hiện nộp học phí qua ứng dụng Viettel Money. Sv xem hướng dẫn dưới đây để thực hiện nộp qua ứng dụng.