Đăng nhập
THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN NNKC, HỌC KỲ 2, ĐỢT 2, NĂM HỌC 2022-2023 [06/03/2023]

THÔNG BÁO

(Về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ II, đợt 2,năm học 2022-2023

tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế)

 

            Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ II, đợt 2, năm học 2022-2023 cụ thể như sau:

Thời gian học: Từ 13/03/2023 đến 27/5/2023

Thời gian thi hết cấp độ: Dự kiến đầu tháng 6/2023 (sẽ có thông báo cụ thể).

Thời gian đăng ký:

-         Thời gian mở đăng ký: ngày 06/03/2023;

-         Thời gian hết hạn đăng ký: ngày 11/03/2023;

-         Bắt đầu học từ 13/03/2023 (theo đúng TKB đã đăng ký).

Hướng dẫn đăng ký

Trước khi đăng ký lớp học phần sinh viên phải đọc kỹ thông báo và làm theo những bước dưới đây để thuận lợi hơn trong việc đăng ký tín chỉ.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản cá nhân; Sinh viên không đăng nhập được liên hệ CV. Trương Văn An (0905.334.446, zalo) để được cấp lại mật khẩu.

Bước 2: Chọn Thiết lập học kỳ tác nghiệp: Học kỳ 2 – Năm học 2022-2023 (Góc trên bên trái màn hình);

Bước 3: Vào menu Đăng ký lớp học phần để đăng ký nhóm, có nhiều nhóm trên nhiều trang khác nhauSinh viên tìm tên nhóm có ký hiệu (Đợt 2) để đăng ký.

Bước 4: Phòng Đào tạo sẽ duyệt công bố trong ngày 12/03/2023. Những nhóm lớp trên 20 người sẽ bắt đầu học từ 13/03/2022, những nhóm dưới 20 người thì liên hệ phòng Đào tạo để xử lý đăng ký vào các nhóm khác.

Danh sách các nhóm học phần được mở như sau:

I/ TIẾNG ANH

1/ Tiếng Anh A1: Từ nhóm 11 đến nhóm 15; https://zalo.me/g/msrnlg992

2/ Tiếng Anh A2: Từ nhóm 26 đến nhóm 45; https://zalo.me/g/lxbtys457

3/ Tiếng Anh B1: Từ nhóm 27 đến nhóm 41; https://zalo.me/g/bpjkzt454

II/ TIẾNG TRUNG, NHẬT, HÀN

1/ Tiếng Trung B1: 2 nhóm (nhóm 3 và 4): https://zalo.me/g/mzdsgl551

2/ Tiếng Hàn B1: 5 nhóm (từ N1-5): https://zalo.me/g/rcmqir844

3/ Tiếng Nhật B1: 2 nhóm (Nhóm 1 và 2): https://zalo.me/g/jujcnn811

 

Lưu ý :

1.      Trong thời gian đăng ký, sinh viên muốn đổi nhóm học có thể tự bấm hủy trong tài khoản và đăng ký sang nhóm mới.

2.     Kế hoạch cụ thể và giải đáp thắc mắc, xử lý đăng ký: SV vào đúng nhóm zalo trên để nhận thông báo cụ thể và cập nhật sớm nhất)

Đây là kế hoạch học kỳ 2, đợt 2, năm học 2022-2023, đề nghị tất cả các sinh viên đăng ký đúng kế hoạch và theo dõi các thông báo tiếp theo.