Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA NGƯỜI HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN - NĂM 2022 [01/03/2023]

 Thực hiện Kế hoạch Bảo đảm chất lượng giáo dục năm học 2022 – 2023 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, Nhà trường triển khai hoạt động khảo sát ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy ngoại ngữ không chuyên hàng năm. Việc khảo sát sẽ được triển khai đến tất cả sinh viên trong toàn Đại học Huế có tham gia học các lớp ngoại ngữ không chuyên do Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tổ chức giảng dạy. Mỗi sinh viên sẽ được khảo sát về hoạt động giảng dạy của giảng viên phụ trách giảng dạy nhóm lớp học phần mà cá nhân sinh viên theo học.

Thời gian, hình thức triển khai và hướng dẫn cách thức tham gia hoạt động khảo sát cụ thể như sau:

- Thời gian tiến hành: đến hết ngày 15/03/2023.

- Hình thức:

+  Khảo sát được thực hiện theo hình thức Trực tuyến. Người học thực hiện khảo sát thông qua Website Quản lý ngoại ngữ không chuyên - https://flts.huflis.edu.vn/ của Nhà trường.

- Đối tượng tham gia khảo sát: toàn thể sinh viên trong toàn Đại học Huế có tham gia học các lớp ngoại ngữ không chuyên do Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tổ chức giảng dạy trong học kỳ 1, năm học 2022 – 2023.

- Hướng dẫn thực hiện:

+ Bước 1: Đăng nhập vào website: https://flts.huflis.edu.vn/ bằng tài khoản sinh viên được cấp.

+ Bước 2: Chọn vào hình ảnh Khảo sát sinh viên

 

+ Bước 3: Thực hiện trả lời các phiếu khảo sát được hệ thống thông báo

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng dạy và học của Nhà trường, đề nghị Ban cán sự các lớp thông báo đến toàn thể sinh viên trong lớp biết và tham gia đầy đủ, nghiêm túc.

Trân trọng thông báo./.