Đăng nhập
THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN NNKC, HỌC KỲ 3, ĐỢT 3, NĂM HỌC 2022-2023 [08/02/2023]

THÔNG BÁO

(Về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ III,năm học 2022-2023

Đợt 3 - tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế)

 

            Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ III, năm học 2022-2023 (Đợt 3) cụ thể như sau:

Thời gian học: Từ 12/2/2023 đến 24/3/2023

Thời gian thi hết cấp độ: Dự kiến cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4/2023 (sẽ có thông báo cụ thể).

Thời gian đăng ký:

-         Thời gian mở đăng ký: ngày 07/2/2023;

-         Thời gian hết hạn đăng ký: ngày 17/2/2023;

-         Bắt đầu học từ 18/2/2023 (theo đúng TKB đã đăng ký).

Hướng dẫn đăng ký

Trước khi đăng ký lớp học phần sinh viên phải đọc kỹ thông báo và làm theo những bước dưới đây để thuận lợi hơn trong việc đăng ký tín chỉ.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản cá nhân; Sinh viên không đăng nhập được liên hệ CV. Trương Văn An (Gửi mã SV qua ZALO: 0905.334.446) để được cấp lại mật khẩu.

Bước 2: Chọn Thiết lập học kỳ tác nghiệp: Học kỳ 3 – Năm học 2022-2023 (Góc trên bên trái màn hình);

Bước 3: Vào menu Đăng ký lớp học phần để đăng ký nhóm, có nhiều nhóm trên nhiều trang khác nhau, Sinh viên tìm tên nhóm có ký hiệu (Lần 2 – Đợt 3) hoặc Đợt 3 để đăng ký.

Bước 4: Phòng Đào tạo sẽ duyệt công bố trong ngày11/2/2023. Những nhóm lớp trên 20 người sẽ bắt đầu học từ 11/2/2022, những nhóm dưới 20 người thì liên hệ phòng Đào tạo để xử lý đăng ký vào các nhóm khác.

Lưu ý :

1.      Trong thời gian đăng ký, sinh viên muốn đổi nhóm học có thể tự bấm hủy trong tài khoản và đăng ký sang nhóm mới.

2.      Phòng Đào tạo sẽ mở bổ sung lớp sau khi Trường tổ chức thi KHTP đợt 2 của HK1 2022-2023.

3.      Học kỳ 3 là học kỳ không tín miễn giảm học phí và không tính là lần 1 đối với sinh viên các ngành sư phạm hoặc đối tượng chính sách, miễn giảm.

Kế hoạch cụ thể và giải đáp thắc mắc, xử lý đăng ký: SV vào đúng nhóm zalo sau để nhận thông báo cụ thể và cập nhật sớm nhất)

Tiếng Anh A1: https://zalo.me/g/hxpuks822

Tiếng Anh A2: https://zalo.me/g/mwclju248

Tiếng Anh B1: https://zalo.me/g/zaxquf267

Đây là kế hoạch học kỳ 3, đợt 3, năm học 2022-2023, đề nghị tất cả các sinh viên đăng ký đúng kế hoạch và theo dõi các thông báo tiếp theo.