Đăng nhập
DANH SÁCH CÁC NHÓM ZALO, FACEBOOK HỖ TRỢ GIẢI ĐÁP THÔNG TIN VỀ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN, HỌC KỲ 2,3 NĂM HỌC 2022-2023 [01/02/2023]

Nhằm giải đáp các thắc mắc và thông tin nhanh đến các Sinh viên tham gia học tập Ngoại ngữ không chuyên tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trong học kỳ 2, học kỳ 3 năm học 2022-2023, Phòng Đào tạo mở các nhóm sau, đề nghị sinh viên đã đăng ký được hoặc chưa đăng ký được vào các nhóm tương ứng để nhận thông tin nhanh nhất từ Trường và Phòng Đào tạo

I/ HỌC KỲ 2, 2022-2023

Tiếng Anh A1 (Đợt 1): Từ nhóm 1 đến nhóm 10: https://zalo.me/g/qxluru032

Tiếng Anh A2 (Đợt 1): Từ nhóm 1 đến nhóm 25: https://zalo.me/g/sjmgwv297

Tiếng Anh B1 (Đợt 1): Từ nhóm 1 đến nhóm 26: https://zalo.me/g/nhqwvd718

Nhóm hỗ trợ về việc thông tin nhanh về việc mở lớp, giải đáp và xử lý các đăng ký cho đợt 2 (dự kiến tháng 3 mở kế hoạch đăng ký): https://zalo.me/g/vmpwiz031

II/ HỌC KỲ 3, 2022-2023 (ĐỢT 3)

Nhóm hỗ trợ về việc thông tin nhanh về việc mở lớp, giải đáp và xử lý các đăng ký các lớp học lại học lần thứ 2 trở đi của học kỳ 3, đợt 3: 

Tiếng Anh A1 (Đợt 3): https://zalo.me/g/hxpuks822

Tiếng Anh A2 (Đợt 3): https://zalo.me/g/mwclju248

Tiếng Anh B1 (Đợt 3): https://zalo.me/g/zaxquf267

III/ CÁC NGOẠI NGỮ KHÁC

Hiện tại sinh viên năm 2 đi học quân sự (2 đợt) và sinh viên năm 1 đăng ký các ngoại ngữ khác rất ít, vì vậy Phòng Đào tạo lập các nhóm sau để nắm thông tin của Sv và mở lớp phù hợp. Các bạn đã đăng ký học kỳ 2, 2022-2023 hoặc chưa đăng ký được lớp vào các nhóm sau để nhận thông tin nhanh:

TIẾNG TRUNG: https://zalo.me/g/mzdsgl551

TIẾNG HÀN: https://zalo.me/g/rcmqir844

TIẾNG PHÁP: https://zalo.me/g/cvrjde151

TIẾNG NHẬT: https://zalo.me/g/jujcnn811

IV/ NGOÀI CÁC NHÓM ZALO, PHÒNG ĐÀO TẠO SẼ THÔNG BÁO SONG SONG Ở CÁC NHÓM FACEBOOK, TRÁNH TÌNH TRẠNG BỊ TRÔI TIN NHẮN VÀ BỊ QUẢNG CÁO Ở CÁC NHÓM ZALO.

TIẾNG ANH (A1,A2,B1)

CÁC TIẾNG TRUNG, NHẬT, HÀN, PHÁP