Đăng nhập
THÔNG BÁO NÂNG CẤP SERVER, HỆ THỐNG QUẢN LÝ, CỔNG THÔNG TIN TẠI TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ [15/12/2022]

THÔNG BÁO NÂNG CẤP SERVER, HỆ THỐNG QUẢN LÝ, CỔNG THÔNG TIN TẠI TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ

Theo yêu cầu nâng cấp server của VNPT, nhóm quản trị đã thực thiện cài đặt lại các dịch vụ, các cổng thông tin của trường trên server mới. Dự kiến ngày thứ 7, CN tới (tức ngày 17,18/12/2022). Hệ thống sẽ tạm dừng hoạt động để thực hiện chuyển đổi server và kiểm thử trước khi đưa vào hoạt động chính thức vào thứ 2 (19/12/2022).

Đề nghị sinh viên, giảng viên có sử dụng các dịch vụ và cổng thông tin trên theo dõi, thực hiện các tác vụ liên quan về học phần trước và sau thời gian trên.