Đăng nhập
THU HỌC PHÍ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN ĐỢT 3 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023 VÀ HỌC KỲ 3 ĐỢT 2 NĂM HỌC 2022-2023 [12/12/2022]
THU HỌC PHÍ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN ĐỢT 3 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023 VÀ HỌC KỲ 3 ĐỢT 2 NĂM HỌC 2022-2023

https://flts.huflis.edu.vn/Home/Announcement/3118

từ ngày 12 đến ngày 16/12/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ sẽ thu học phí học Ngoại ngữ không chuyên đợt 3 học kỳ 1 năm học 2022-2023 học kỳ 3 đợt 2.

Địa điểm thu: Phòng A103, trường Đại học Ngoại ngữ hoặc hình thức nạp qua app Viettel money (hướng dẫn nộp học phí qua viettel money có trang các nhóm zalo lớp học phần)

Những sinh viên năm thứ hai chưa nộp học phí trong đợt 1 và những sinh viên năm thứ nhất vừa đăng ký học NNKC đợt tháng 10/2022, xem lại Thông báo số 3118 tại đường link nói trên và hoàn thành việc nộp học phí trong đợt 3 này để đủ điều kiện thi hết cấp độ cũng như chuyển tiếp lên cấp độ cao hơn.