Đăng nhập
THÔNG BÁO MỞ THÊM NHÓM TIẾNG ANH A1, A2 HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2015-2016 VÀ GIA HẠN THỜI GIAN ĐĂNG KÝ THI B1 NNKC [21/07/2016]

Hiện nay, thời hạn đăng ký các nhóm lớp A1, A2 học kỳ 3 vẫn còn, tuy nhiên các nhóm số lượng sinh viên đã đầy, vì vậy Phòng Đào tạo đã mở thêm mỗi cấp độ thêm 5 nhóm, SV nào chưa đăng ký được thì theo dõi các thời khóa biểu để đăng ký bổ sung, cụ thể như sau:

Tiếng Anh A1: Từ nhóm 56 đến nhóm 60

Tiếng Anh A2: Từ nhóm 46 đến nhóm 50

Đặc biệt có một số SV thuộc trường ĐH Sư phạm đăng ký vào tiếng Anh B1 học lần 1 đã bị hệ thống loại ra khỏi danh sách, do học kỳ 3 là học kỳ dành cho học lại và không xét điều kiện giảm học phí, SV trường ĐH Sư phạm có thể chờ kế hoạch HK 1 năm học 2016-2017 để đăng ký.

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐÃ GIA HẠN THỜI GIAN ĐĂNG KÝ DỰ THI B1 NNKC ĐẾN CUỐI THÁNG 7, DO ĐÓ NHỮNG SINH VIÊN NÀO CÓ NHU CẦU THI ĐỢT NÀY THÌ VÀO ĐĂNG KÝ VÀ THỰC HIỆN THEO THÔNG BÁO TRƯỚC ĐÓ.

PHÒNG ĐÀO TẠO