Đăng nhập
THÔNG BÁO ĐIỂM THI HẾT CẤP ĐỘ VÀ ĐẦU RA NNKC THÁNG 10/2022 VÀ THỜI GIAN NHẬN ĐƠN XEM LẠI BÀI THI [24/10/2022]
THÔNG BÁO ĐIỂM THI HẾT CẤP ĐỘ THÁNG 8/2022 VÀ THỜI GIAN NHẬN ĐƠN XEM LẠI BÀI THI

1/ HƯỚNG DẪN XEM ĐIỂM

Đối với sinh viên dự thi 3 kỹ năng trên máy tính (tất cả các cấp độ, đã thi Nói tại lớp): Xem điểm thi HCĐ tại mục Kết quả học tập, chọn đúng học kỳ tác nghiệp của học phần tương ứng để xem điểm thi.

Nếu chưa có điểm thi, liên hệ CV. Trần Thiện Đạt (0905559050) để được kiểm tra và cập nhật.

Đối với sinh viên, học viên bằng 2, liên thông thuộc Đại học Huế thi cả 4 kỹ năng trên máy tính vào mục Thi ĐGNL để xem điểm thi.

Ngày 28/10/2022, Trường ĐH Ngoại ngữ sẽ tổng hợp số hiệu cấp NNKC, thông báo cấp phát và tổng hợp chuyển Quyết định công nhận (2 đợt tháng 8 và tháng 10) về các trường thành viên.

2/ THỜI GIAN NHẬN ĐƠN XEM LẠI BÀI THI VÀ MẪU ĐƠN

Thời gian nhận đơn: Từ ngày 25/10/2022 đến hết ngày 28/10/2022; 

Địa điểm nộp đơn: Phòng A103, CV. Nguyễn Thị Thanh Tâm, 02343.827.050

Mẫu đơn: https://www.mediafire.com/file/i37uimc3dm9uk4n/ĐƠN+XEM+LẠI+BÀI+THI+NNKC+3+KN.doc/file