Đăng nhập
THÔNG BÁO VV BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VÀ NHẬN CHỨNG CHỈ B1 NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN [21/07/2016]

  Phòng Đào tạo thông báo cho những sinh viên đã đăng ký cấp chứng chỉ NNKC các tiếng của các đợt thi 28/06/2015, 20/03/2016 và 29,30,31/05/2016 trong thời gian qua lên phòng A.I.3 để bổ sung thông tin cá nhân của mình (nơi sinh, số điện thoại...) trước ngày 29/07/2016.

Hoặc sinh viên có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân trực tiếp tại tài khoản cá nhân, cụ thể các bước như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản cá nhân

Bước 2: Click tên SV (góc phải màn hình, bên cạnh nút Thoát)

Bước 3: Điều chỉnh thông tin, nhập vào nơi sinh (chỉ ghi tỉnh, Thành phố, ví dụ: Quảng Trị)

Bước 4: Click nút lưu bên cạnh thông tin bổ sung (hình đĩa mềm)

Bước 5: Kéo xuống cuối click nút kết thúc thay đổi.

Đây là thông tin quan trọng được in trên chứng chỉ, vì vậy yêu cầu sinh viên đã thi Đạt 3 đợt thi trên thực hiện đúng với thông báo, hướng dẫn trên. Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp phòng AI.3 để được xử lý.