Đăng nhập
THÔNG BÁO Về việc đăng ký và nhận chứng chỉ B1 Ngoại ngữ không chuyên [13/07/2016]

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký và nhận chứng chỉ B1 Ngoại ngữ không chuyên

Các đợt thi : 28/06/2015, 20/03/2016 và 29,30,31/05/2016

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo về việc đăng ký cấp chứng chỉ B1 ngoại ngữ không chuyên và thời gian nhận chứng chỉ cụ thể như sau:

1.     Thời gian đăng ký nhận chứng chỉ:

o   Từ ngày 18/07/2016 đến hết ngày 29/07/2016

o   Lệ phí : 50.000đ/1CC

2.     Thời gian nhận chứng chỉ:

o   Các ngày 2,4,6 (trong giờ hành chính), bắt đầu phát từ 08/08/2016

 

Địa điểm đăng ký và nhận chứng chỉ: Phòng AI.3, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, CV. Tâm 

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế chỉ phát chứng chỉ cho những sinh viên đã đăng ký cấp đúng theo thời gian trên, nếu sinh viên trễ thời gian trên có thể chờ sang đợt đăng ký khác. Khi đến nhận chứng chỉ, Sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tùy thân có ảnh để đối chiếu, trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương hoặc đơn vị đang theo học.