Đăng nhập
KẾ HOẠCH DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ NĂM HỌC 2022-2023 [21/09/2022]

           I. Sinh viên năm thứ hai (khóa TS ĐH 2021)

           Học kỳ 1 và học kỳ 3 đợt 1 năm học 2022-2023:

- Đăng ký lớp học phần: từ ngày 05/9 đến hết 09/9/2022;

- Xử lý đăng ký học phần: từ 09/9 đến 11/9/2022;

- Bắt đầu học kỳ 1 năm học 2022-2023: 12/9/2022;

Sinh viên xem thông báo cụ thể trên mục Thông báo của trang Quản lý Ngoại ngữ không chuyên.

II. Sinh viên năm thứ nhất (khóa TSĐH 2022)

A. Học kỳ I năm học 2022-2023

1. Tập huấn cho sinh viên về việc tổ chức dạy và học Ngoại ngữ không chuyên

1.1. Liên hệ với các trường về thời gian cho sinh viên năm thứ nhất học chính trị đầu năm để kết hợp xin gặp sinh viên. Thời gian liên hệ và lên kế hoạch gặp: từ 10/9 đến 25/9/2022. Thời gian gặp sinh viên: theo lịch của các trường. Địa điểm: do các trường bố trí. Thành phần gặp sinh viên: Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

1.2. Nội dung phổ biến:

- Giới thiệu tóm tắt Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, kéo dài đến 2025;

- Quy định 1478 của Đại học Huế và các quy định khác có liên quan;

- Giới thiệu sơ lược về trường ĐHNN: địa điểm, cơ sở vật chất dạy và học NNKC, đội ngũ giáo viên, trang web chính, tổ Quản lý NNKC, địa điểm và số điện thoại liên hệ;

- Kế hoạch tổ chức dạy và học NNKC của trường ĐHNN;

- Hướng dẫn dạy và học NNKC của trường ĐHNN;

- Phần mềm và trang web quản lý NNKC;

- Các chứng chỉ quốc tế được công nhận và cách quy đổi;

- Nội dung, chương trình, tài liệu giảng dạy NNKC;

- Quy định về kiểm tra đánh giá NNKC và tiếng Việt cho người nước ngoài;

- Các bộ giáo trình;

Kế hoạch phổ biến này phụ thuộc vào kế hoạch học chính trị của từng trường nhưng phải cơ bản kết thúc trước:

- 10/10/2022 đối với sinh viên trúng tuyển đợt chính thức;

- 20/10/2022 đối với sinh viên trúng tuyển đợt bổ sung.

Sinh viên theo đường link sau tải các văn bản quy định và hướng dẫn có liên quan, nghiên cứu và thực hiện https://huflis.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-tin-va-huong-dan-ve-day-va-hoc-ngoai-ngu-khong-chuyen-theo-cap-do-danh-cho-sinh-vien-nam-thu-nhat-cac-truongkhoa-cua-dai-hoc-hue

2. Cấp mật khẩu, đăng ký học ngoại ngữ không chuyên và đăng ký kiểm tra đầu vào

Thực hiện trực tuyến:

- Từ ngày bắt đầu đợt tập huấn đến 10/10/2022 đối với sinh viên trúng tuyển đợt chính thức;

- Từ 15 đến 22/10/2022 đối với sinh viên trúng tuyển đợt bổ sung.

3. Tổ chức kiểm tra (thi) đầu vào tiếng Anh, chấm bài, nhập kết quả và xếp lớp

Chủ nhật thi ban ngày, các ngày trong tuần thi buổi tối từ 17h00:

- Từ 15/10 đến 20/10/2022 đối với sinh viên trúng tuyển đợt chính thức;

- Từ 25 đến 27/10/2022 đối với sinh viên trúng tuyển các đợt khác.

Trước đợt thi 01 ngày sinh viên vào tài khoản của mình trên trang Quản lý ngoại ngữ không chuyên để biết chính xác ngày thi, xuất thi, phòng thi và xem mục Thông báo để nắm các quy định của kỳ thi, lệ phí thi, giấy tờ xuất trình, hình thức thi, cách thức làm bài. Sinh viên đăng ký học tiếng Anh bắt buộc phải kiểm tra đầu vào để xếp lớp.

4. Lên thời khóa biểu chính thức học kỳ I năm học 2022-2023

- Từ 21/10 đến 25/10/2022 đối với các lớp của sinh viên trúng tuyển đợt chính thức;

- Từ 28/10 đến 30/10/2022 đối với các lớp của sinh viên trúng tuyển đợt bổ sung.

5. Sinh viên đăng ký các lớp học phần trực tuyến

- Từ 26/10 đến 30/10/2022 đối với các lớp của của sinh viên trúng tuyển đợt chính thức;

- Từ 31/10 đến 04/11/2022 đối với các lớp của sinh viên trúng tuyển các đợt khác.

Trường dự kiến sẽ bố trí cho sinh viên học các cấp độ A1 và A2 trong học kỳ I. Những sinh viên thi đầu vào được miễn học A1 và A2 sẽ học B1 từ học kỳ II. Trong học kỳ này sinh viên trường nào đi học quân sự cũng chỉ kiểm tra đầu vào chứ chưa học NNKC.

6. Các lớp học phần NNKC bắt đầu học chính thức theo thời khóa biểu

Sinh viên đã đăng ký được lớp học phần đi học theo đúng thời khóa biểu không cần chờ được duyệt:

- Từ 31/10/2022 đối với các lớp của sinh viên trúng tuyển đợt chính thức;

- Từ 07/11/2022 đối với các lớp của sinh viên trúng tuyển đợt bổ sung.

7. Duyệt danh sách lớp học phần, xử lý đăng ký lớp học phần, xứ lý đăng ký muộn

- Từ 31/10 đến 04/11/2022 đối với các lớp của sinh viên trúng tuyển đợt chính thức;

- Từ 07 đến 10/11/2022 đối với các lớp của sinh viên trúng tuyển đợt bổ sung.

Địa điểm: Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ.

8. Xử lý hủy lớp học phần

- Từ 14 đến 16/11/2022 đối với các lớp của sinh viên trúng tuyển đợt chính thức;

- Từ 21 đến 23/11/2022 đối với các lớp của sinh viên trúng tuyển đợt bổ sung.

Địa điểm: Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ.

Quá thời hạn này, sinh viên không xin hủy dù không theo học vẫn phải nộp học phí và được đánh giá học tập theo quy định.

9. Nộp học phí:

9.1. Thời gian thu học phí: Trong 2 tháng 11&12/2022, mỗi tháng thu liên tục tại Trường Đại học Ngoại ngữ trong 1 tuần. Ngoài ra, sinh viên có thể nộp học phí thông qua ứng dụng Viettel Pay và các đại lý của Viettel trên toàn quốc. Sinh viên xem cụ thể việc nộp qua Viettel tại https://viettelmoney.vn/huong-dan/tai-va-dang-ky-viettel-money. Sẽ có thông báo và hướng dẫn cụ thể trên trang Quản lý Ngoại ngữ không chuyên vào cuối tháng 10/2022.

9.2. Đối tượng nộp: Sinh viên các trường / ngành không phải là sư phạm và học theo tín chỉ gồm: ĐHKT (trừ ngành Kinh tế chính trị sau khi đã phân ngành vào đầu năm thứ 2), ĐHKH (trừ ngành Triết), ĐHNL, ĐHYD, ĐH Luật, khoa GDTC, khoa Du lịch, các ngành không sư phạm của ĐHNN, ĐHSP;

- Sinh viên của Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị sẽ nộp cho Phân hiệu theo sự thỏa thuận của trường ĐHNN và Phân hiệu.

- Đối tượng không nộp: Sinh viên các ngành sư phạm của ĐHSP, các ngành sư phạm của ĐHNN, sinh viên các trường / ngành học theo niên chế (ĐHNT), sinh viên cử tuyển, lớp gửi, sinh viên diện chính sách được miễn nộp 100% học phí, sinh viên Lào và Căm Phu Chia học theo diện ngân sách nhà nước. Sinh viên cử tuyển, lớp gửi, diện chính sách, sinh viên nước ngoài theo diện ngân sách nhà nước cấp, sinh viên ngành Kinh tế chính trị sẽ được miễn căn cứ vào danh sách của trường / khoa quản lý sinh viên gửi cho trường ĐHNN.

Lưu ý: Sinh viên phải vào tài khoản của mình để kiểm tra chính xác học phí phải nộp. Sinh viên thuộc đối tượng không nộp học phí phải vào tài khoản của mình đăng ký ngoại ngữ không chuyên chính để được miễn. Sinh viên đăng ký học nhiều ngoại ngữ không chuyên chỉ được miễn cho 1 ngoại ngữ không chuyên chính.  Sinh viên đăng ký học nhiều ngoại ngữ, khi không học nữa phải hủy đăng ký. Nếu không hủy sẽ phải nộp học phí. Sinh viên còn nợ học phí của bất kỳ học kỳ nào, lớp học phần nào phần mềm đều ngăn lại, không cho xếp lịch thi và không cho chuyển lên học cấp độ cao hơn cũng như đăng ký học trong học kỳ sau.

10. Lên kế hoạch thi hết học phần: Tháng 12/2022.

11. Tổ chức thi hết học phần: Tháng 2/2023.  

12. Chấm bài, nhập điểm: Tháng 3/2023.

B. Học kỳ II năm học 2022-2023

Học kỳ II năm học 2022-2023 các lớp NNKC dự kiến sẽ học từ tháng 3/2023 nhưng các hoạt động như kiểm tra đầu vào cho số chưa kiểm tra, đăng ký và xử lý đăng ký học phần, v.v sẽ triển khai trong tháng 1 và tháng 2/2023. Sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo trên trang Quản lý NNKC để thực hiện.

C. Học kỳ 3

Học kỳ 3 dành cho sinh viên học lại chủ yếu dành cho sinh viên học ngoại ngữ không chuyên là tiếng Anh. Dự kiến sẽ có 3 đợt: đợt 1 và đợt 2 có thời gian đồng thời với học kỳ 1 và học kỳ 2 năm học 2022-2023,  đợt 3 bắt đầu đăng ký và học đầu tháng 7/2023 đến đầu tháng 8/2023. Kế hoạch cụ thể của học kỳ hè sẽ thông báo trước mỗi đợt đăng ký. Sinh viên học ngoại ngữ không chuyên là các ngoại ngữ khác đăng ký học lại cùng lớp với sinh viên học lần 1. Trong trường hợp có mở lớp học lại trong học kỳ hè Nhà trường sẽ thông báo.